El Robo Advisor més rendible en el seu primer any

Què és un Robo Advisor?

Un Robo Advisor és una plataforma digital de gestió automatitzada de carteres d’inversió. L’origen de la paraula ve de combinar les paraules angleses robo (robot) i advisor (assessor), és a dir, assessor robotitzat o automatitzat. A Espanya també són coneguts com a gestors automatitzats d’inversió.

Aquesta nova alternativa per als inversors es caracteritza per tenir uns costos molt baixos i, com a conseqüència, una rendibilitat superior.

Els Robo Advisors porten diversos anys operant en Estats Units on ja gestionen, segons statista.com un volum superior als 265.000 milions de dòlars. A Europa, existeixen al voltant de 100 Robo Advisors, i a Espanya són ja, a més d’una realitat, un sector en expansió.

Com funciona un Robo Advisor?

El procés d’inversió típic d’un Robo Advisor consta de 3 passos principals.

1 – En primer lloc el client realitza un test que permet conèixer quins són els seus objectius financers, situació patrimonial, coneixements inversors i psicologia inversora. Fes clic aquí si vols fer el test i conèixer el teu perfil inversor.

2 – Una vegada es coneix el perfil inversor de l’usuari, el Robo Advisor assigna una cartera d’inversió adaptada al perfil de risc de l’inversor.

3 – Finalment, l’inversor obre el seu compte, fa la transferència del capital a invertir i el Robo Advisor s’encarrega de la resta, realitzant rebalancejos diaris i optimitzant la inversió mitjançant algoritmes intel·ligents.

Quins avantatges té un Robo Advisor respecte a un banc?

 

 

Els avantatges d’un Robo Advisor respecte a una entitat tradicional són molts: transparència, diversificació, facilitat de contractació … etc. No obstant això, ens centrarem en 3 dels seus principals avantatges:

1 – En primer lloc, com s’ha comentat ja, els costos. Aquests poden arribar a ser fins a un 75% inferiors als que té un banc. Tal reducció de costos es deu a la menor infraestructura que necessita per treballar un Robo Advisor: no cal atendre al client presencialment a oficines i el procés d’obertura de compte és totalment online.

2 – Un altre dels avantatges és la independència en la presa de decisions sobre on s’inverteix. Un banc gairebé sempre et recomanarà els seus fons d’inversió, dels quals obtindrà benefici. En canvi, la majoria de Robo Advisors són independents i no estan casats amb cap gestora, això vol dir que sempre buscaran el millor per a l’inversor i no intentaran “col·locar” el producte de torn, com passa en moltes entitats bancàries.

3 – Un altre avantatge més que podem destacar dels Robo Advisors és la seva personalització. Mitjançant el test de perfil inversor inicial, un Robo Advisor coneix exactament el risc que pot assumir cada inversor, depenent de la seva situació i termini de temps per al que vulgui invertir. Un cop realitzat el test, s’assigna una cartera adaptada a l’inversor. En canvi, un banc podrà estar oferint el mateix a tu, al teu avi, fill, amics, etc.

InbestMe, el Robo Advisor espanyol més rendible en el seu primer any

A InbestMe ens alegra molt el poder apropar aquesta nova manera d’invertir al mercat espanyol i, a més, amb la rendibilitat més alta.

Tot i que la rendibilitat d’un any és poc indicativa, al tancament del nostre primer any podem afirmar que som el Robo Advisor espanyol més rendible.

Un 3,7% ha estat la mitjana de rendibilitat de les nostres carteres en euros, gairebé tres vegades més que l’1,3% de rendibilitat mitjana obtinguda pels altres robo advisors espanyols. Si comparem les rendibilitats obtingudes per inbestMe amb altres índexs internacionals, inbestMe segueix estant per sobre.

Com pots veure a la imatge, al final del primer any d’InbestMe, la rendibilitat mitjana de les nostres carteres supera en tots els casos el benchmark format per renda fixa mundial (representat per XBAE) i renda variable mundial (representat per ACWI). La rendibilitat mitjana de les nostres carteres també supera la rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió segons informació facilitada per Inverco.

Realitza el test per conèixer el teu perfil i proposta personalitzada. Gaudeix de la tranquil·litat d’invertir de forma independent, transparent i amb costos molt baixos.