Un inversor privat , pot batre els mercats ?

Certament és possible, però és realment necessari?

És un fet  que els fons d’inversió no superen en general els seus índexs de referència . Sent així, un inversor privat pot fer-ho ?

La nostra experiència ens diu que sí. Tanmateix, com és possible ? Si un fons d’inversió gestionat per un professional , en general no bat els mercats , perquè un inversor privat pot fer-ho ? Les raons són molt senzilles :

Els fons d’inversió no superen els seus índexs de referència , per els seus alts costos . Una fórmula d’inversió de baix cost , pot batre’ls.

-Els fons d’inversió són ineficients per la seva pròpia regulació , que fa que no puguin utilitzar determinades estratègies , o assumir certs riscos . Un inversor , amb un bon mètode de selecció d’actius i baixos costos , pot batre’ls .

Els fons d’inversió en general , es deixen portar pel curt plaç , i això els fa ser ineficients, per la fiscalitat i els costos que suporten . Un inversor privat , amb una visió a llarg plaç , pot perfectament superar aquests handicaps .

Però tot això , no vol dir que sigui fàcil obtenir-ho . Un inversor privat , abans de decidir crear la seva pròpia cartera d’accions o bons , o una combinació d’ambdues,

haurà d’adquirir un mínim de coneixements , disciplina , encertar en la estratègia i disposar de temps i motivació . Per tant , recomanem que al darrere hi hagi una formació . Una part important de la nostra missió, és ajudar al inversor a prendre un major control de les seves finances . En la nostra web , trobarà nombrosos articles per iniciar-se en el món de l ’inversió . I sinó , sempre pot decidir invertir amb nosaltres . Les nostres carteres Inbestme Advanced estan dissenyades per a aquesta finalitat .

Com invertir

Però realment és necessari batre el mercat ? Aquesta és la primera pregunta que ha de respondre’s l’inversor . Intentar superar el mercat pot implicar , haver d’assumir uns riscos pels quals l’inversor no està preparat . Implica , acceptar una volatilitat i unes potencials caigudes , que li poden treure el son .Tot i que la nostra experiència , ens demostra que l’impacte de la volatilitat i les caigudes es dilueixen en el temps , existeixen altres opcions ?

L’inversor privat , avui en dia , té l’opció de construir per ell mateix , senzilles i eficients carteres amb una bona combinació , del temps a destinar , de la rendibilitat que pot obtenir i del risc a assumir : la TCPDE que proposem , és un bon exemple de lo descrit . Sinó té temps ni ganes per realitzar aquesta opció , pot decidir construir una cartera diversificada amb nosaltres . En aquest cas , combinem , senzillesa , eficiència i dinamisme a molt baix cost ; el que assegura al mateix temps , encara que no es bati el mercat , molt bones rendibilitats , ajustades al seu perfil de risc .

Cada inversor , ha d’esbrinar quin risc està disposat a assumir per batre els mercats . El que si que podem assegurar , és que no és necessari corre riscos pels quals no estem preparats , amb l’objectiu d’obtenir rendibilitats raonables .