Quina rendibilitat ofereixen els fons indexats i els robo advisors

Els fons indexats i els robo advisors s’han convertit en dos dels productes més contractats entre els petits inversors, especialment els menys experimentats. La seva popularitat s’explica parcialment per les seves baixes comissions, però, sobretot, perquè aquests baixos costos no deriven en una menor rendibilitat. De fet, el rendiment dels fons indexats i els robo advisors és el principal factor que explica el creixement en el patrimoni invertit en gestió passiva durant els últims anys.

Com es mesura la rendibilitat dels fons indexats

Els fons indexats són fons d’inversió que repliquen el comportament dels millors índexs borsaris del món. La seva rendibilitat es mesura, per tant, depenent de l’índex al qual repliquen. Per exemple, un fons indexat al S&P 500 tindrà una rendibilitat que dependrà de la revaloració del S&P 500 durant un període determinat.

Així, suposem que el S&P 500 ha pujat un 15% durant un any. La rendibilitat del fons que replica aquest índex serà, aproximadament, d’un 15%.

En la pràctica, la rendibilitat dels fons indexats en termes nets no sempre coincideix amb la de l’índex, per dos motius:

  • Els fons indexats no sempre repliquen de manera exacta els índexs. En argot financer, a la desviació entre la composició d’un fons indexat i un índex se’l coneix com a tracking error. Com menor sigui aquest, el fons indexat replicarà d’una forma més fidel al seu índex i, en conseqüència, obtindrà una rendibilitat més ajustada a la realitat.
  • Les comissions, que redueixen la rendibilitat del fons. En els fons indexats i els robo advisors, aquestes comissions són bastant reduïdes, però, així i tot, tenen un impacte, encara que sigui menor, en la rendibilitat dels fons.

Els millors fons indexats per rendibilitat a 3 anys

Llavors, quins són els fons indexats més rendibles dels últims anys? En general, s’estableix una relació entre els índexs que més han crescut i els fons indexats més rendibles. Així, els fons indexats que millor comportament han mostrat en els últims anys són aquells que repliquen índexs americans, i més concretament d’empreses tecnològiques, que són precisament els que més han pujat en els últims anys.

En concreto, los siguientes fondos son los que mejor se han comportado en los últimos tres años:

FonsBenchmarkRendibilitat anualitzada (3 anys)Rendibilitat 2021
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100Nasdaq 10020,71%27,07%
Amundi S&P 500 ESGS&P 500 ESG18,39%42,47%
iShares North America Equity IndexMSCI North America18,00%36,56%
iShares US IndexS&P 50017,97%38,94%
Vanguard U.S. 500 Stock IndexS&P 50017,74%37,81%

Com veus, els fons indexats que millor s’han comportat són aquells que cotitzen en mercats dels Estats Units i, en alguns d’ells, dins del sector tecnològic. No obstant això, l’actual conjuntura econòmica, marcada per una baixada brusca en els mercats financers, ha fet que 2022 llanci rendibilitats negatives. Cal recordar sempre que rendibilitats passades no asseguren rendibilitats futures.

Guía de inversión Fondos Indexados

Rendibilitat dels robo advisors

Els robo advisors són una manera d’invertir que cada vegada més inversors exploren. En funció del perfil de risc de client, que aquest elabora sobre la base d’un senzill qüestionari, el gestor automatitzat proposa una cartera personalitzada i adaptada.

En aquests casos, la rendibilitat ve definida en funció del perfil de risc de cada inversor. No és el mateix un inversor amb elevada aversió al risc, que obtindrà una rendibilitat previsiblement més baixa, encara que amb un risc més controlat, que un inversor més agressiu, que invertirà en fons de renda variable a l’espera de la màxima revaloració possible, sense importar el risc assumit.

La composició de la cartera és una combinació de diferents fons indexats seleccionats tenint en compte totes aquestes variables. Així, es pot aconseguir el millor binomi rendibilitat-risc depenent del perfil de cada inversor. I tot això amb unes comissions baixes, la qual cosa proporciona una major rendibilitat a llarg termini.

Inverteix en fons indexats i robo advisors amb inbestMe

Gràcies a inbestMe podràs invertir en els millors fons indexats i robo advisors per a obtenir la màxima rendibilitat amb uns costos molt baixos, de fins a un 85% menors als fons tradicionals. Així, podràs aconseguir la rendibilitat que llancen aquests productes i gaudir de tots els seus avantatges a llarg termini.

Descubrir plan de inversión

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment