On invertir a 5 anys amb major rendibilitat?

Del temps diuen que sol posar cada cosa en el seu lloc. El genial Tales de Milet, del qual es diu és el primer filòsof de la història, deia que el temps tenia un efecte “esclaridor”. En el camp de la inversió, aquest poder és encara major. Al cap i a la fi, l’horitzó temporal és clau per a qualsevol inversor. En aquesta ocasió intentarem discernir on invertir a 5 anys per a obtenir la rendibilitat més gran possible.

La importància del factor temporal

Invertir s’ha convertit gairebé en una obligació en els temps que corren, ja que els estalvis estan més amenaçats que mai. Però a l’hora de fer-ho cal tenir molta cura, perquè s’han de tenir alguns conceptes clars.

  1. El risc: Es tracta d’un dels termes claus que van lligats a la inversió. El risc és el complement de la rendibilitat, de tal manera que a més d’un més de l’altre. Abans de començar a invertir sempre cal tenir clar amb quant risc se sent còmode.
  2. El temps: L’altre gran pilar per a la formació d’una cartera d’inversió és la referència temporal. Quina és la nostra referència temporal? Quan podem necessitar els diners invertits? Quan volem retirar-lo? 

Les anteriors preguntes són claus, ja que determinen el tipus d’actius en els quals invertirem.

Els diferents horitzons temporals en la inversió

Així, no és el mateix preparar una cartera per a un, tres o deu anys. En el curt termini, menys d’un any, exigeix ser més agressius. El mitjà termini, de tres a cinc anys, s’intenta aprofitar els anomenats cicles curts de l’economia. En canvi, en el llarg termini, com podria ser la d’assegurar-se un capital per a la jubilació, l’estratègia seria apostar per un risc i rendibilitat més petita.

Al final, el joc d’equilibri entre rendibilitat i risc ve dau per l’horitzó temporal. En el cas del mitjà termini, l’opció preferida pels inversors l’estratègia ha de ser mixta. Per a assegurar retorns adequats, però no posar en perill el capital.

Todos los servicios - CAT

On invertir a 5 anys?

Per a saber on invertir a 5 anys, primer has de saber que l’horitzó del mitjà termini sol realitzar-se per a aconseguir un fi concret, ja sigui la compra d’una casa, un cotxe o altres. Per això, l’objectiu és anar complementant l’estalvi sense perdre’l, òbviament.

Això implica crear una cartera equilibrada amb un pes ponderat entre actius més segurs i altres de major risc. En el cas del primer es pot contractar un fons garantit per a aquest espai temporal, fins i tot algun de renda fixa o monetari les fluctuacions de la qual són més petites.

Encara que el pes més gran dins de la cartera haurà de recaure sobre el segon element, la renda variable. Aquí l’estratègia torna a bifurcar-se en dues alternatives d’inversió:

  1. Fons Value: Aquells que se centren en els fonamentals de les empreses.
  2. Fons ‘Growth’: Aquells que inverteixen en empreses amb ràpid creixement tant en ingressos com en Borsa.

Tots dos tenen els seus avantatges i els seus desavantatges, però el més important és saber en quin moment del cicle econòmic s’està per a apostar per un o per un altre.

Reconèixer el cicle: alguns exemples

Els cicles econòmics són esdeveniments recurrents que es repeteixen en el temps que solen aprofitar els inversors. Així, quan el cicle està a baix, hi ha riscos de recessió, els fons value solen funcionar millor. Un exemple és el que està passant actualment amb les matèries primeres o els tipus d’interès que estan a punt de pujar. De fet, els fons que millor estan funcionant són els enfocats al valor dels fonamentals.

Per contra, en els últims anys abans de la pandèmia eren els ‘Growth’ els que millor es van comportar. No hi ha més que veure com van créixer durant aquells anys les signatures tecnològiques naixents com pot ser Netflix. Malgrat això, ara, s’ha enfonsat en Borsa.

Les alternatives de inbestMe

En inbestMe disposem d’una multitud de carteres de fons d’inversió perquè puguis triar la que més s’ajusta a les teves necessitats. En concret, t’oferim la possibilitat apostar per fons indexats, ETFs o també plans de pensions ajustats per a les necessitats de cadascun.

Alguns dels exemples que ofereix inbestMe, per exemple, és el fons iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) que ha ofert una rendibilitat del 6,8% en els seus tres primers anys. Una alternativa encara millor pot ser la de comprar un ETF com el iShares S&P 500 EUR Hedged al qual li recolza una rendibilitat del 10,9% en els últims cinc anys.

Aquests són alguns exemples de la llarga llista de productes que pot trobar en inbestMe. Alguns d’ells poden sorprendre’t. Per això, et convidem a donar un cop d’ull a les nostres carteres perquè descobreixis la que millor s’ajusti a les teves necessitats.

FI CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment