Per què és millor invertir a llarg termini que a curt termini

El temps és un element fonamental per als inversors. No és el mateix comprar i vendre de manera ràpida, seguint una estratègia de curt termini, que deixar la teva inversió maduri, apostant pel llarg termini. Però, quina estratègia és millor? Si bé no existeix una resposta única a aquesta pregunta, ja que depèn dels coneixements, l’habilitat i els interessos de l’inversor, en general és millor invertir a llarg termini. Vegem per què.

Invertint a llarg termini, gairebé mai perdràs diners

El llarg termini corre a favor dels inversors. De fet, històricament, en períodes llargs pràcticament cap inversor ha perdut diners, fins i tot encara que inverteixi en renda variable. Una famosa anàlisi de J. P. Morgan Asset Management posa de manifest les bondats d’invertir a llarg termini. Cap inversor hauria perdut diners en borsa estatunidenca durant períodes d’almenys 20 anys, ni tan sols invertint en el punt més alt previ a qualsevol crisi.

Si es prenen com a base els retorns d’un índex representatiu de tot el món, com el MSCI ACWI, que engloba accions de tot el món, inclosos tant mercats desenvolupats com emergents, les dades parlen per si sols, almenys si s’atén diferents rangs de la inversió.

Així, en el període que va des de 1989 fins a 2019, la diferència entre les rendibilitats mínima i màxima es va estrenyent conforme l’inversor roman en borsa. Segons un estudi de Bloomberg, aquestes serien les xifres segons el període.

El risc de perdre’t els millors dies de mercat

A curt termini, comprant i venent contínuament, corres el risc de perdre’t els millors dies del mercat. I això suposa pèrdues per als inversors.

Segons un estudi de JP Morgan Asset Management, la rendibilitat de la inversió es redueix significativament quan els inversors es perden els millors dies de mercat.

D’acord amb aquesta anàlisi, per a una inversió realitzada amb un fons indexat al S&P 500 entre 1997 i 2017, els inversors perden entorn d’un 3,7% de rendibilitat, havent-se perdut els 10 millors dies del mercat. I si aquest comportament es repeteix per als 30 millors dies, la rendibilitat de la cartera passa a ser negativa.

Però cal tenir una altra circumstància en compte: que les majors pujades del mercat es produeixen justament en períodes d’inestabilitat i elevada volatilitat, que és justament quan els inversors opten per vendre, moguts per l’efecte arrossegui que provoca el pànic en els mercats.

Per exemple, si atenem les majors pujades i baixades del S&P 500 en els últims 15 anys, aquestes s’han produït en un marge molt reduït del temps, i curiosament, en períodes d’elevada incertesa, tant la crisi de 2008 com la recent crisi del coronavirus del 2020.

Per exemple, i segons diferents estudis de Fidelity, un inversor que hagués invertit 10.000 € en el S&P 500 en 1980 hauria obtingut 659.515 € a 31 de desembre de 2018.

Si se li resten els cinc millors dies del mercat, el benefici es quedaria en 426.993 €; i si es resten els 50 dies millors, el capital seria de 57.382 €, un 91% menys.

Todos los servicios - CAT

Un millor tractament fiscal per a la teva inversió

A llarg termini, i triant estratègicament els productes en els quals inverteixes, podràs beneficiar-te de beneficis fiscals. En concret, podràs beneficiar-te del diferiment fiscal, i només hauràs de tributar quan venguis la teva inversió, a llarg termini.

Aquesta és una diferència important respecte a la inversió a curt termini, ja que en totes les operacions que realitzis de compra i venda de valors, hauràs de tributar per elles quan obtinguis plusvàlues.

I, a llarg termini, la diferència és molt important a favor de la inversió a llarg termini.

Inverteix a llarg termini a través d’inbestMe

Gràcies a inbestMe, podràs invertir en una cuidada selecció de productes diferents per a aprofitar tots els beneficis d’invertir a llarg termini. Ja siguin a través de plans de pensions, fons indexats, ETF o a través d’un robo advisor. Tindràs l’oportunitat d’invertir en els millors actius del món i amb baixos costos.

CTA Recurring Funding CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment