El pressupost personal o familiar. Despeses Fixes.

Hem d’anotar totes les despeses, encara que siguin petites

Qualsevol pagament que ens produeix una minva econòmica es considera una despesa.

Cal recollir i anotar totes les despeses, per petits que siguin, i en el cas de no tenir la informació d’algun en concret, convé utilitzar una quantitat aproximada. Cal no oblidar les despeses ocasionals com podrien ser les compres nadalenques, regals d’aniversari etc.

Igual que els ingressos, les despeses també es poden classificar. De fet és necessari i positiu fer una bona classificació que ens permetrà, d’una banda, prendre consciència d’en què se’ns van els diners i per l’altre reflexionar sobre aquells que podem, volem i / o hem de reduir.

Les despeses es poden classificar segons la seva tipologia

La classificació clàssica de les despeses dels divideix en tres categories:

Despeses fixes: anomenats així per tenir una periodicitat i un import conegut.
Despeses variables: són aquells que hem de fer però que tant la seva periodicitat com l’import poden variar.
Despeses no essencials o discrecionals: són aquells que efectuem però no són imprescindibles.
En ocasions les despeses fixes són anomenats despeses obligatòries o despeses fixes obligatòries. Nosaltres preferim no donar-li l’adjectiu de obligatoris atès que podria portar a interpretar que una despesa fixa (com ara una assegurança) és més important que un variable (com ara el menjar).

Les despeses fixes sabem quan i per què import ocorreran

Les despeses fixes són aquelles despeses que hem de fer, és a dir que són necessaris i que sabem quan els haurem de fer i com gastarem.

En aquest grup de gats es troben:

Aquells derivats de l’habitatge, com el lloguer o la hipoteca, l’assegurança de la llar, la comunitat de propietaris o l’IBI.
Aquells derivats de l’Educació: llibres escolars, menjador, quotes, extra escolars.
Alguns dels derivats del transport: impost de circulació, transport a la feina o els centres educatius.
Altres assegurances: de vida, d’accidents, de salut, de responsabilitat civil, etc.
Altres impostos i altres préstecs també anirien en aquest apartat.

Consell per estalviar: PYF

PYF és l’acrònim de Pay Yourself First. És a dir, pagat a tu primer. Consisteix en separar un percentatge fix dels teus ingressos per a l’estalvi, cal fer-ho en el moment de cobrament i no al final el que ha sobrat, d’aquesta manera podrem anar construint un patrimoni.

Et recomanem incloure com a despesa fixa del teu pressupost la quantitat destinada a l’estalvi, com una despesa més al que has de fer front. Què hi ha més important que tu i tu futur?

En Inbestme t’ajudem a estalviar i a fer créixer les teves inversions.

Descubrir plan de inversión