Una eina per mesurar el risc

El risc, poca gent supera les lleis del mercat

Mirant un gràfic de llarg plaç , qualsevol inversor pot plantejar-se assumir el màxim risc , si el retorn previst és el més alt. Això , només seria veritat , si l’inversor és totalment immune a les regles de mercat i és capaç de controlar les seves emocions .

Les eines que posem a disposició dels potencials inversors estan orientades a facilitar que aquests mateixos , percebin la dimensió del risc. El gràfic del pla que es deriva del seu perfil de risc , quan clica a detalls , intenta mostrar que el retorn esperat està en un rang de probabilitats , i aquest és més ampli quant més alt sigui el perfil de risc escollit . La línia , en el centre , ressaltada amb punts vermells,  tan sols indica la mitjana esperada ; o sigui , la línia més probable en la que s’hauria de moure en el mitjà/llarg plaç el seu retorn . Però , aquesta línia és imaginària , i de fet , els retorns reals es mouran per sobre o per sota, amb tota seguretat , ja que no existeix un retorn regular assegurat per aquest tipus de carteres . L’ inversor , no pot oblidar , que en la part baixa , existeix una franja vermella que serveix per mostrar que sempre existeix un risc de caiguda , i que aquest és més acusat en el moment de començar a invertir .

En el llarg plaç , el mercat tira cap a la seva tendència natural alcista i als seus retorns mitjos esperats , i en aquest horitzó temporalment llarg , l’inversor pacient , juga amb les cartes marcades .

Plan para un perfil 6

La part vermella del gràfic ens indica que quant invertim , des del primer moment , estem exposats al risc del mercat . El risc de caiguda és alt en períodes curts( superant el 20% ) , reduint-se al llarg plaç ; i tendeix a igualar-se per tots els perfils, disminuint fins rangs molt més moderats , per sobre del 10% . Convé que l’inversor pugi o baixi el perfil amb l’eina , per veure com evolucionen aquests gràfics .

Poden observar una altra dimensió d’aquest risc , clicant a la part del històric , on es pot apreciar quina hagués estat l’evolució real en els últims 10 anys . Veuran , com els gràfics exageren les seves corbes a mesura que s’augmenta el perfil.

Perfil 10

Perfil 4

Perfil 7

Perfil 1

El risc de no resistir les lleis del mercat

L’històric inclou els anys 2008-09 , un període de fortes caigudes . Es pot observar clarament com les caigudes que es produeixen , s’amplien amb el nivell de risc . La nostra gestió dinàmica està orientada a matisar aquestes caigudes , però tot i així , les carteres segueixen tenint una alta correlació amb el que succeeix al mercat . Existeixen dues realitats clares ; els perfils alts obtenen més rendibilitat final i el risc de caiguda s’iguala per tots els perfils , però tan sols en el llarg plaç .
Abans de llançar-se a assumir majors riscos , l’inversor ha de recordar que poca gent pot superar la por quant els mercats cauen . De fet , existeixen estadístiques que posen en relleu , que el petit inversor , perd sistemàticament per vendre en el pitjor moment quant sentim que els nostres estalvis estan en perill .

Com invertir i el risc

En general , els inversors tendeixen a sobrevalorar la seva tolerància al risc . L’inversor ha d’escollir un risc que el protegeixi d’ell mateix , aquell on la potencial caiguda inherent , estigui en un rang que l’impedeixi vendre ; ja que aquestes caigudes potencials es produiran en tota seguretat , i es percebran com que esdevenen en el pitjor moment .

Apostar pel perfil més alt , maximitzaria els retorns , sempre i quant no ens deixéssim portar per les emocions , però aquestes, formen part de la nostra naturalesa humana . Per tant , és convenient ponderar si estarem disposats a suportar emocionalment les caigudes potencials , inevitablement més altes , dels portafolis més agressius .

No oblidem que un gràfic de llarg plaç , tan sols és això , una imatge teòrica en aquell període llarg de les nostres vides , però l’altra realitat , és que hem de saber superar cada dia la nostra eufòria i temors . Per aquest motiu , és convenient no invertir els estalvis que puguem necessitar en el curt plaç .

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp