ETFs : Fons d’ índexs cotitzats

Eficiència i diversificació a baix cost

ETF és el acrònim de Exchanged Trade Fund . Tècnicament doncs, és un fons que cotitza a borsa com qualsevol altra acció i es pot comprar i vendre, mentre el mercat a on cotitza, estigui operatiu .

Les característiques que han fet populars els ETF , són la possibilitat d’obtenir alta diversificació , instantàniament , i a costos molt més econòmics que un fons gestionat .

Existeixen ETFs que cobreixen múltiples estratègies . Els més populars, són els que segueixen un índex concret , molt útils per tenir exposició en tot el índex , i quasi sempre amb opció a un cost molt baix . El resultat , és que estem comprant TOT l ‘índex , i per tant , implícitament , estem comprant tots els valors que el composen .

 

John Bogle , el creador de Vanguard, i un dels proveïdors més importants d’ETFs , ha esdevingut un dels màxims defensors d’aquest instrument . En el seu llibre ( el qual recomanem la seva lectura ) , va demostrar que la majoria dels fons d’inversió, històricament , no han estat capaços de superar el mercat que segueixen , i per tant no afegeixen valor al inversor .Independentment que el gestor del fons estigui més o menys encertat , existeix una raó molt important a la afirmació de Bogle , i són els costos elevadíssims associats a la gestió d’un fons d’inversió . No és la única raó , Bogle també en cita d’altres , com la tendència dels fons gestionats a realitzar excessives transaccions , impactant costos i impostos ; i la dimensió i les limitacions legals que fan que els gestors perdin flexibilitat . El resultat , és que poc més del 10% dels fons gestionats, aconsegueixen batre els seus “benchmarks” (índexs ) de referència. En el llarg plaç , si encara existeixen , és insignificant la quantitat de fons que ho aconsegueixen .

Actualment , aquest factor es segueix produint , com podem observar en un informe recent .

Per tant és possible , comprant un ETF per exemple del S&P 500 , obtenir millors resultats que la gran majoria dels gestors de fons d’inversió . Un ETF , aconsegueix retornar fins el 99,95% del rendiment del mercat ; la diferència resultant es deu als seus costos que solen oscil·lar (per aquest índex concret ) , entre el 0.05% i el 0.10%.

Una diferència clau entre els ETFs i els fons d’inversió ( actius i indexats ) , es que els inversors compren i venen les accions dels ETF conjuntament amb altres inversors en un mercat de valors . Com a resultat , l’administrador de un ETF no té que vendre participacions ( fet que podria provocar guanys de capital )per fer front a l ‘amortització per part del inversors. Els accionistes de fons d’inversió amortitzen les accions directament a través del fons . L’administrador del fons ha de vendre valors del fons per cobrir les amortitzacions, el que podria provocar guanys de capital que afectarien a tots els accionistes del fons . En aquest sentit , l’ús del ETF pot ser més eficient fiscalment , com instrument d’inversió .

Per altra banda , els accionistes d’un ETF , poden patir conseqüències fiscals quan venen accions a borsa . Però aquestes conseqüències no afecten a altres accionistes del ETF. Els fons tenen l’avantatge , en algunes jurisdiccions , d’estar exempts de fiscalitat , en cas de traspàs entre diferents fons . També es beneficien d’un tracte fiscal més generós , comparat   amb el que obtindria un inversor que actués directament en el mercat .

Com invertir

En resum , un ETF , és una cistella d’actius que ens permet una exposició específica a una classe d’actius , sigui regió , sector o altres classes d’actius. L’ETF , és una eina que utilitzem de forma prioritària en les nostres carteres diversificades , perquè ens dona una àmplia diversificació , igual que un fons , però amb més avantatges ; molt baixos costos , total liquiditat i transparència i major rendibilitat.

Per tant els ETFs , estan en la base de la nostra estratègia d’inversió , en les nostres carteres diversificades. Combinant diferents ETFs , som capaços de construir carteres eficients , de molt baix cost i adaptar-nos als diferents perfils de risc dels nostres clients .

 

Combinem òptims portafolis amb ETFs de diferents tipus d’actius i mercats. Seleccionem els ETFs que han demostrat ser més eficients i que normalment coincideixen amb els que tenen costos més reduïts . Estem permanentment evaluant ETFs amb millor eficiència , els quals escollim de forma totalment independent . Evitem ETFs sofisticats ( més cars i que busquen aportar valor addicional ) perquè s’ha demostrat que no ho aconsegueixen .

Combinem ETFs que tenen baixa correlació , seguint les premisses del Portafoli Modern .

Tot i que , nos ens limitem tan sols a això ; la nostra gestió és dinàmica i busca adaptar-se no tan sols al perfil de l’inversor , sinó també a les situacions del mercat, el que ens permet fer inversions oportunistes a les que destinem entre un 10% i un 15% , a la recerca de rendibilitat o cobertura addicional .

També apliquem en situacions excepcionais un model dinàmic, que ens permet protegir les carteres de caigudes dramátiques. Periòdicament , el portafoli es rebalanceja , el que aporta una rendibilitat addicional a la cartera.

Inbestme , és el teu assessor financer digital . T’ajudem a invertir i a que prenguis el control de les teves finances.

Coneix , quin és el teu perfil inversor i inverteix amb nosaltres.