A la recerca de l’ Alfa perduda (1)

Alfa versus Beta

Alfa, no és en aquest cas una constel·lació o un planeta. En el món de la inversió , s’entén per alfa l’excés de rendibilitat d’un fons; per exemple sobre un índex de referència. Una Alfa de 3% indicaria que aquest fons obté un 3% de rendibilitat addicional. S’acostuma a mesurar l’Alfa a la mateixa vegada que la Beta, sent aquesta última una mesura del risc d’un actiu pel que fa al seu benchmark. Per exemple, un actiu o acció amb beta 1.2 tindria un risc un 20% superior al seu índex.

Llavors, què és l’Smart Beta?

Com ja sabem per articles anteriors, la majoria d’ETFs i fons indexats van ser dissenyats per seguir al màxim un índex i per tant, per definició, la seva Beta tendiria a 1. Però l’oferta de ETFs és cada vegada més àmplia i ja fa uns anys van començar a aparèixer els anomenats ETFs de “Smart Beta”. En sí mateix són una contradicció pel que s’ha dit anteriorment.

Així doncs, els ETFs smart beta són:

-ETFs dissenyats per obtenir diferents objectius com ara augmentar la rendibilitat o reduir el risc i la volatilitat.

-Un punt intermedi entre  els fons d’inversió gestionats i la gestió passiva que representen per definició els ETFs.

-Amb Smart Beta es pot obtenir exposició o biaix a baix cost,  a una o múltiples estratègies d’inversió, valor, moment, volatilitat, dimensió d’empreses o qualitat.

Estratègies d’inversió, Inbestme Scope:

Però, cal anar a la recerca de la “Beta intel·ligent”?

En realitat no. Hi ha prou opcions avui en dia  perquè no sigui necessari complicar una cartera.

Un desavantatge dels Smart Beta és el seu sobre cost respecte als seus germans normals. Per tant, l’objectiu l’han d’aconseguir superant aquest sobre cost, i això, en alguns casos,  pot ser difícil. Crear una cartera només amb SmartBeta pot no compensar. Tot i així, normalment aquests segueixen tenint un diferencial molt significatiu en costos, el que encara els dóna una raonable oportunitat d’aconseguir el seu objectiu davant d’altres estratègies actives.

Per tant, encara que no és imprescindible el seu ús, pot ser una bona alternativa per aconseguir alguns dels objectius abans esmentats. A Inbestme els utilitzem de forma selectiva i complementària a les nostres carteres personalitzades.

¿Però això no anava de trobar Alfa?

Segueix buscant.

Descargar guía Aprender a invertir fácilmente

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp