Funds Society – 22/8/2018

inbestM'avisa que la fiscalitat zero dels fons d'inversió tradicionals és un miratge que atrapa els inversors
Aparició en mitjans
Mitjà
Funds Society
Motiu
inbestMe avisa que la fiscalitat zero dels fons d'inversió tradicionals és un miratge que atrapa els inversors

Espanya té un règim especial pel qual, quan hi ha traspàs entre fons d’inversió, la plusvàlua no està subjecta a l’IRPF.

Logotip de Funds Society.

Destacat

El Comitè d’inversió d’inbestMe ha elaborat un Estudi sobre el diferiment fiscal de fons, que quantifica l’efecte real del diferiment fiscal esmentat dels fons i fins a quin punt aquestes afirmacions són reals, d’acord amb la rendibilitat real d’aquests vehicles a Espanya (segons dades d’Inverco).

Resultats obtinguts

Amb aquesta notícia, inbestMe va tornar a aparèixer a Funds Society. Moltes gràcies per la publicació!