Bons Prudent

Una cartera de bons prudent per als teus objectius a curt i mitjà termini

Cartera de Bons
Prudent
Fons d'inversió

A partir de
5.000 €
 • Amb els millors fons monetaris
 • Els millors fons de bons indexats
 • Difereix la teva fiscalitat fins a la retirada
 • Cartera de fons traspassables
 • Cobertura: FOGAIN (Fons de Garantia d’Inversions a Espanya).
 • Custodi nacional

Cartera de Bons
Prudent
ETFs

A partir de
5.000 €/$
 • Amb els millors ETFs monetaris
 • Els millors ETFs de bons indexats
 • ETF d’acumulació.
 • Opció en Euros o Dòlar
 • Cobertura: SIPC
 • Custodi internacional

Rendibilitats

La Cartera de Bons Prudent ha estat dissenyada amb venciments curts, per sota dels 2 anys, per reduir-ne la volatilitat i els riscos de caigudes.

*La TIR publicada és el rendiment mitjà actual estimat dels fons monetaris i de bons que componen la cartera ponderat pel seu pes i descomptant totes les comissions que suporta la cartera, el TER dels fons (0,38% mitjana), la comissió de gestió mitjana (0,35%) i la custòdia màxima (0,105%).

La TIR, per tant, no està garantida. La rendibilitat que realment obtingui la cartera serà diferent, ja que el valor dels fons pot variar en funció de l’evolució dels tipus d’interessos i de les primes de risc de crèdit.

Si voleu conèixer la rendibilitat esperada d’una cartera de Bons Prudent us recomanem visitar la nostra pàgina de rendibilitats històriques.

Nota important: les rendibilitats passades no són garantia de rendibilitats futures. Els mercats financers a llarg termini tenen, en general, una tendència natural alcista mentre que poden ser molt volàtils a curt termini.

Composició

Una cartera de bons prudent amb fons o ETF simplifica la gestió i és més òptima fiscalment que comprar lletres del tresor o bons directament. La nostra cartera automatitzada de bons està àmpliament diversificada i dissenyada per maximitzar el rendiment. El comitè d’inversió té en compte la corba de tipus existent per optimitzar-ne la distribució.

És una combinació de fons monetaris, bons corporatius i bons de l’estat per evitar la volatilitat de les accions, preservar el capital i generar el rendiment més alt possible en línia amb els interessos del moment. Tot i que els bons són menys volàtils que les accions, aquests no estan exempts de riscos.

 • A continuació podeu veure la distribució de les diferents carteres
Fons – Cartera de Bons Prudent EUR:
Fons ISIN SFDR*
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE00B44QSK78 Art. 6
JPM Euro Government Short Duration Bond Fund LU0408877925 Art. 6
AXA WF Euro Credit Short Duration LU0451400914 Art. 8
DWS Floating Rate Notes LC LU0034353002 Art. 6
Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR LU0726357444 Art. 8
ETFs – Cartera de Bons Prudent EUR:
ETFs ISIN SFDR*
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF – Acc FR0010510800 Art. 6
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) LU2037748774 Art. 6
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C LU0290356871 Art. 6
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) IE000RHYOR04 Art. 6
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF LU1109942653 Art. 6
ETFs – Cartera de Bons Prudent USD:
ETFs ISIN SFDR*
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF – Acc LU1233598447 Art. 6
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating IE00BLRPPV00 Art. 6
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) IE00BGCSB447 Art. 6
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) IE00BYXYYP94 Art. 6

*SFDR: És l’acrònim Sustainable Finance Disclosure Regulation i es tracta del Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles (SFDR) de la UE. És un conjunt de normes de la UE que tenen com a objectiu fer que el perfil de sostenibilitat dels fons sigui més comparable i millor comprès pels inversors finals. Article 8: són aquells que promouen iniciatives socials i ambientals juntament amb els objectius de resultats tradicionals. Article 9: són aquells amb un objectiu d’inversió sostenible clarament definit.

NOTA IMPORTANT: tingues en compte que els fons finals de la teva cartera poden variar, ja que el nostre Comitè d’Inversió està millorant constantment les carteres. Per conèixer més detalladament la distribució de la teva cartera personalitzada et recomanem realitzar el nostre breu qüestionari.

En el disseny d’aquestes carteres i en la selecció dels fons o ETFs es busca la màxima diversificació global, la major eficiència rendibilitat/risc i, alhora, minimitzar els costos. Visita les nostres FAQ sobre Com funciona el Grau de sostenibilitat.

Costos

Fondos – Cartera de Bons Prudent EUR:
Quantitat invertida Comissió de gestió Cost Trading i Dipositaria Cost implícit mitjà
1.000 € a 4.999,99 € 0,35% 0,105% 0,28%
5.000 € a 99.999,99 € 0,35% 0,105% 0,28%
100.000 € a 499.999,99 € 0,35% 0,105% 0,28%
500.000 € a 999.999,99 € 0,30% 0,105% 0,28%
1M € a 4.999.999,99 € 0,25% 0,105% 0,28%
Més de 5M € 0,13% 0,105% 0,28%
ETFs – Cartera de Bons Prudent EUR/USD:
Quantitat invertida Comissió de gestió Cost Trading i Dipositaria Cost implícit mitjà
5.000 € a 99.999,99 € 0,35% 0,11% 0,19%
100.000 € a 499.999,99 € 0,35% 0,11% 0,19%
500.000 € a 999.999,99 € 0,30% 0,11% 0,19%
1M € a 4.999.999,99 € 0,25% 0,11% 0,19%
Més de 5M € 0,13% 0,11% 0,19%

Encara no tens clar quina cartera o producte d'inversió és el que s'adapta millor a tu?
Prova el nostre simulador

Tens alguna pregunta?
No te la quedis,
tenim la resposta.

De vegades, les qüestions relacionades amb els diners són complexes, per això dissenyem la nostra Cartera de Bons Prudent perquè sigui el més fàcil d’entendre. Aquí et deixem algunes de les preguntes més freqüents.

La TIR publicada és el rendiment mitjà actual (al venciment) dels fons monetaris i de bons que componen la cartera ponderats pel seu pes i descomptant totes les comissions que suporta la cartera, el TER dels fons (0,15% mitjana), la comissió de gestió mitjana (0,38%) i la custòdia màxima (0,11%). La rendibilitat anual de la cartera pot ser diferent.

No! La TIR és una indicació del rendiment anualitzat ponderat (net de comissions) que genera la cartera de fons que la componen i no ha de ser la rendibilitat que realment obtingui la cartera ja que el valor dels fons pot variar en funció de l’evolució tipus d’interessos.

La cartera està constituïda amb fons traspassables i amb diferiment fiscal per optimitzar i endarrerir al màxim la fiscalitat (residents Espanya). En cas de retirades amb plusvàlues, estaran subjectes a una retenció segons el tipus impositiu de l’IRPF. Per al cas d’ETFs s’usen UCITs i d’acumulació perquè siguin el més efectius possibles i no hi ha retencions a les plusvàlues. Tot i així hauràs de reportar a la teva declaració anual les teves plusvàlues.

La cartera ha estat dissenyada amb fons monetaris i de bons que, en general, tenen menys volatilitat que les accions. Tot i així, els bons no estan exempts de riscos ja que el seu valor pot variar en funció de l’evolució dels tipus d’interès i de les primes de risc de crèdit. Si vols una cartera amb poc risc, pot ser millor per a tu una cartera estalvi.

Sí a totes les nostres carteres pots retirar diners i en 5 dies hàbils tenir-los disponibles. Aquesta cartera està pensada per a un horitzó d’uns 3 anys o més, ja que encara té menys volatilitat que una cartera d’accions està sotmesa als riscos de tipus d’interès.

Si vols una cartera amb mínim risc et recomanem que consideris la nostra Cartera Estalvi que ha estat dissenyada per tenir una volatilitat molt baixa.