Bons convertibles: tot el que has de saber si vols invertir

Els bons convertibles són una opció d‟inversió alternativa per als inversors que busquen una barreja d‟equilibri i oportunitats en renda variable. La barreja entre renda fixa i variable ha atret una multitud d’inversors, fent-ho una inversió interessant.

A continuació, explicarem en què consisteixen aquests instruments, quin tipus d’inversors hi solen invertir i per què són tan interessants.

Què són els bons convertibles?

Els bons convertibles són instruments financers híbrids que barregen el deute i el capital, capturant l’essència dels dos tipus d’actius. Com a bons d’una empresa, ofereixen pagaments d’interessos periòdics, com passa amb altres instruments de renda fixa, encara que generalment solen ser inferiors als d’un instrument de renda fixa convencional.

Tot i això, la seva característica distintiva és que, en moments específics dins de la seva vida, el bo es pot convertir en un nombre predefinit d’accions de la companyia emissora en funció de la inversió en aquests actius. Aquesta capacitat de conversió no només els distingeix al mercat financer, sinó que també afegeix una capa de complexitat i atractiu per als inversors.

La decisió de convertir els bons en accions és opcional, i generalment es basa en el rendiment de l’acció de l’empresa i les condicions del mercat, cosa que brinda certa flexibilitat als inversors.

Avantatges d’invertir en bons convertibles

Invertir en bons convertibles ofereix una sèrie d’avantatges singulars que els fan especialment atractius per a diferents tipus d’inversors en el panorama de les inversions financeres. Alguns d’aquests avantatges són els següents:

  • Apreciació del capital i participació en el creixement de l’empresa: Els bons convertibles permeten als inversors beneficiar-se del potencial de creixement de l’empresa emissora. En convertir els bons en accions, els inversors poden participar directament a l’augment del valor de l’empresa.
  • Protecció a la baixa: A diferència de les inversions directes en accions, els bons convertibles ofereixen una protecció inherent contra la depreciació del preu de l’acció. En cas que el valor de l’acció disminueixi, l’inversor reté el valor de la seva inversió en bons, cosa que proporciona un matalàs contra les fluctuacions del mercat.
  • Diversificació de cartera: Combinant característiques de deute i capital, els bons convertibles aporten una diversificació única a les carteres d’inversió. Aquesta diversificació pot ajudar a reduir el risc general de la cartera, ja que els bons convertibles solen tenir un comportament diferent del d’altres actius tradicionals com les accions pures o els bons convencionals.
  • Eficiència fiscal: els interessos pagats pels bons s’integren directament a la base imposable de l’IRPF. Tot i això, en convertir la inversió inicial en capital, l’inversor no ha de pagar impostos pel cupó del bo, cosa que resulta més eficient des d’un punt de vista purament fiscal. És similar al que passa amb els fons d’inversió d’acumulació, en què els dividends de les accions s’acumulen al patrimoni del fons de forma automàtica.
  • Interessos fixos i fluxos d’ingressos periòdics: A diferència de les accions, els bons convertibles ofereixen pagaments d’interessos fixos durant la vida del val. Això proporciona un flux d’ingressos regular i predictible, que és atractiu per als inversors que busquen una combinació d’ingressos i potencial de creixement.
Nueva llamada a la acción

Criteris clau a l’hora d’invertir en bons convertibles

Tot i els seus avantatges, aquest tipus d’actius no està pensat per a tots els inversors. Alguns dels criteris clau per triar el bo adequat són els següents:

  • Qualitat creditícia de l’emissor: La solvència de l’empresa emissora és fonamental per escollir bons convertibles. Un emissor amb una alta qualificació creditícia acostuma a indicar menys risc d’impagament. Els inversors han d’examinar detingudament l’historial financer de l’empresa, l’estabilitat i la capacitat per complir les obligacions de deute.
  • Termes de conversió, entre els quals hi ha la relació de conversió i el preu de conversió. Aquests termes determinen quantes accions es poden obtenir en convertir el bo i a quin preu.
  • Condicions del mercat i volatilitat de l’acció: En mercats alcistes, els bons convertibles poden oferir un gran potencial de creixement a causa de la possibilitat de conversió en accions.
  • Condicions de venciment, com ara la durada del bo i les opcions de reemborsament anticipat. Els bons amb venciments més llargs poden oferir més oportunitats per beneficiar-se de la conversió, però també poden estar subjectes a més incerteses al mercat.

Inverteix en bons a través d’inbestMe

inbestMe és el lloc perfecte per invertir en bons convertibles. La plataforma no només facilita la selecció dels bons més adients per a cada inversor, sinó que també proporciona eines educatives i de suport per a tots els inversors.

Així que, si vols saber més sobre la nostra plataforma, entra a inbestMe avui mateix i descobreix tots els nostres productes i serveis.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment