Què és un fons Buy and Hold?

Al món de la inversió, hi ha múltiples estratègies per gestionar el capital i obtenir rendibilitat. Una d’aquestes estratègies és la dels fons Buy and Hold (comprar i mantenir), que presenten característiques específiques atractives per a certs perfils d’inversors. Però què és exactament un fons Buy and Hold i com es relaciona amb els fons amb data objectiu i/o de rendibilitat objectiu?

Nota: també es coneix com a estratègia Buy & Hold invertir a llarg termini sense preocupar-se pel que passi al mercat, tant sigui a través de comprar empreses específiques o índexs. Aquí no tractarem d’aquesta estratègia, sinó dels fons que tenen la denominació Buy & Hold.

Què és un fons Buy & Hold?

Un fons Buy & Hold és un tipus de fons d’inversió dissenyat per ser mantingut fins a una data específica, coneguda com la data de venciment. Durant aquest període, el gestor del fons adquireix una selecció de bons, amb la intenció de mantenir-los fins que arribin al venciment natural (o es compleixi l’objectiu del fons). Aquesta estratègia ofereix previsibilitat en els rendiments i els terminis d’inversió. Alguns fons Buy & Hold permeten un venciment anticipat si s’assoleixen certs objectius abans del termini establert. Aquest factor seria diferencial respecte als fons amb Data Objectiu o Fons de Rendibilitat Objectiu que normalment no preveuen aquesta situació.

Relació entre Fons Buy & Hold i Fons amb Data Objectiu

Els fons amb data objectiu són una categoria de fons que ajusten gradualment la seva cartera a mesura que s’acosta una data predeterminada. Inicialment, contenen bons que vencen durant l’any de venciment i tendeixen a protegir el capital a mesura que s’acosta la data objectiu.

Tot i que els fons Buy & Hold i els fons amb data objectiu tenen noms diferents, tots dos comparteixen la característica de tenir un venciment determinat. Tots dos estan dissenyats per oferir una estratègia clara i predictible als inversors, ajudant-los a planificar les seves inversions especialment a curt i mitjà termini amb més certesa sobre el rendiment i el risc.

Nueva llamada a la acción

Relació Fons Buy & Hold amb Fons de Rendibilitat Objectiu

Els fons de rendibilitat objectiu busquen assolir un rendiment específic en un determinat període de temps. Aquests fons poden adoptar diverses estratègies d’inversió, però el seu objectiu principal és oferir una rendibilitat objectiu predeterminada.

La relació entre els fons Buy & Hold i els fons de rendibilitat objectiu és la previsibilitat i la claredat dels objectius d’inversió. Ambdós tipus de fons permeten als inversors tenir una comprensió millor dels rendiments esperats i els riscos associats, facilitant la planificació financera i la presa de decisions d’inversió.

Els fons Buy & Hold, els fons amb data objectiu i els fons de rendibilitat objectiu són, en general, el mateix

En resum, els fons Buy & Hold, els fons amb data objectiu i els fons de rendibilitat objectiu són diferents noms dels fons que comparteixen un mateix propòsit principal: proporcionar als inversors una rendibilitat objectiu coneguda per endavant.

Aquests fons permeten als inversors establir una estratègia clara i predictible, facilitant la planificació de les seves inversions a curt i mitjà termini. Ofereixen més certesa sobre els rendiments esperats si es mantenen fins al venciment, cosa que ajuda a limitar els riscos.

L’oferta en format fons ha crescut els darrers mesos gràcies a la nova situació de tipus d’interès. També han aparegut en els darrers mesos opcions en format ETFs. Aquesta ampliació d’oferta fa factible la generació Sistemàtica de Rendes i/o creació de venciments esglaonats amb Carteres Objectiu molt interessant per al rendista.

Recordem que les nostres Carteres Objectiu estan compostes per Fons de Rendibilitat Objectiu (o ETFs) de renda fixa. També es poden anomenar carteres amb venciment objectiu o carteres Buy & Hold de renda fixa.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment