La FED manté els tipus d’interès i la TIR de la Cartera Estalvi en USD continua al 5%

La setmana passada, la FED (Reserva Federal dels EUA) es va reunir per decidir sobre el nivell dels tipus d’interès oficials. Com calia esperar, el banc central dels EUA va deixar els tipus d’interès en el rang del 5,25-5,50%, però el mercat estava ansiós per escoltar qualsevol pista sobre la possible trajectòria futura dels tipus.

Els tipus d’interès, de fet, tenen un impacte a l’economia, i als inversors els agradaria que es reduïssin, ja que això generalment ajuda a l’economia en fer que sigui menys costós per als consumidors i per a les empreses finançar les seves despeses o les seves inversions.

Quins són els senyals de la inflació?

Just abans de la decisió de la FED, es van donar a conèixer noves dades sobre la inflació. Per primera vegada, després d’uns mesos de dades decebedores, aquestes van ser més baixes del que s’esperava.

La variació mensual de la inflació subjacent, que va ser la dada més observada, es va situar en el 0,2%, davant del 0,3% esperat. La dada interanual se situa ara al 3,4% per a la inflació subjacent i al 3,3% per a la inflació general (la inflació subjacent exclou els aliments i l’energia per ser components volàtils).

La tendència, especialment per a la inflació de béns, és força bona. Només els augments de preus dels serveis continuen sent elevats.

Per què és important la inflació per a les decisions de política monetària?

La pujada ràpida dels tipus d’interès per part dels bancs centrals tenia com a objectiu alentir l’economia i contenir la inflació. Els bancs centrals esperen que la inflació mostri signes de refredament abans de baixar les taxes d’interès a nivells menys restrictius.

Per què la FED no va abaixar els tipus d’interès malgrat alguns senyals de desinflació?

Bàsicament, el banc central vol veure més proves que la inflació realment s’està desaccelerant. Hi ha hagut casos en el passat on la reducció dels tipus d’interès massa aviat va venir acompanyada d’un nou augment de la inflació.

Nueva llamada a la acción

Quan la FED baixarà els tipus d’interès?

El banc central dels EUA probablement voldrà observar uns quants mesos més amb dades favorables sobre la inflació. Els inversors ara anticipen una reducció de tipus del 0,25% al ​​setembre, amb una probabilitat estimada del 75%.

El president Powell també va dir que els tipus d’interès es podrien baixar si el mercat laboral s’afebleix. En aquest moment, sembla que el mercat laboral mostra una mica de refredament i la demanda i l’oferta de mà d’obra semblen estar en un millor equilibri que després de la pandèmia, quan les empreses tenien moltes dificultats per trobar treballadors.

El gràfic següent mostra com, després de la pandèmia, hi havia fins a dos llocs disponibles, de mitjana, per cada aturat. Ara aquesta relació s’ha reduït a 1,25.

Quines són les previsions dels membres de la junta directiva de la FED?

Cada 3 mesos, els membres de la junta directiva de la FED presenten els seus pronòstics sobre els tipus dinterès. Aquestes prediccions es coneixen com a “dot plot” (o mapa de punts) i representen una informació molt interessant sobre el que pensen els membres de la FED de cara al futur, tot i sabent que no representa de cap manera un compromís formal per part del banc central.

L’últim “dot plot” mostra que la mitjana de les previsions dels membres de la FED anticipa una retallada per al 2024 i quatre retallades per al 2025.

Per què la funció de reacció de la FED es pot considerar asimètrica?

L’últim “dot plot” en realitat pronostica només una retallada per al 2024. L’anterior mostrava tres baixades. Tot i la previsió de menys retallades el 2024, els mercats han tingut un molt bon exercici. La previsió de retallades s’ha posposat fins al 2025.

El president Powell va deixar clar que la funció de reacció de la FED és ara asimètrica. Es creu que els tipus dinterès estan en un nivell que està per sobre del nivell dequilibri a llarg termini. Això vol dir que a partir d’ara hi ha una probabilitat molt alta que estiguin en un camí descendent. Només falta decidir amb quina rapidesa. Per contra, és extremadament improbable que hi hagi un augment a partir d’aquests nivells.

Per tant, per als mercats financers, el que realment importa és l’expectativa d’una retallada, menys importa quant i quan.

Què significa per a les nostres carteres destalvi en dòlars?

Atès que la FED no va moure els tipus oficials, no hi ha canvis a la TIR de la cartera, actualment en el 5%. Quan es produeixi una retallada, no hi haurà cap efecte al valor de la cartera. L’únic efecte serà que els tipus d’interès a la cartera s’acumularan a un ritme lleugerament menor.

De tota manera, sembla que els membres de la FED voldran baixar els tipus d’interès molt lentament, per la qual cosa la nostra cartera d’estalvi continuarà sent durant molt de temps una manera convincent d’aparcar la liquiditat en dòlars.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment