El quadrant virtuós de la planificació i la relació amb les carteres a inbestMe

La visió/missió de l’equip d’inbestMe és no només ajudar els nostres clients a invertir millor, sinó que el nostre objectiu és dotar eines als nostres clients que els permetés planificar la seva vida financera tant per a l’estalvi immediat, però també per als seus objectius a curt, mitjà i llarg termini d’una forma completa constituint un quadrant virtuós d’eficiència que els permeti optimitzar els diners sense haver de renunciar a les seves preferències, és a dir, amb un alt grau de personalització.

El quadrant virtuós de la planificació financera

A l’esquema següent que anomenem el Quadrant virtuós de la planificació intentem plasmar la relació entre ingressos, estalvi i inversió a curt, mitjà i llarg termini. El quadrant intenta mostrar la interacció entre els nostres ingressos, estalvi i la inversió per objectius que tenen una relació intrínseca amb els nostres diferents horitzons per assolir els nostres objectius o fins a quin moment podem estar invertits sense necessitar el capital.

Així com no podem invertir sense abans estalviar i constituir un fons d’emergència, té molt de sentit pensar en els nostres diferents objectius o terminis per als que invertim i anar “emplenant” aquests diferents objectius/horitzonts en l’ordre que més ens convingui segons la nostra situació financera .

Una estratègia efectiva seria començar per establir un fons d’emergència (Estalviar), seguint una seqüència lògica similar al moviment de les agulles del rellotge seguint el quadrant: començar amb estalvis destinats al curt termini/preservació de capital (a dalt a la dreta), després avançar cap a inversions de mitjà termini/acumulació de capital, i finalment orientar-se a inversions a llarg termini, incloent-hi la planificació per a la jubilació (acabant a dalt a l’esquerra).

Però aquesta fórmula s’ha d’adaptar a les circumstàncies de cadascú. Algú pot preferir pensar en la jubilació just després de constituir un fons d’emergència.

No hi ha una fórmula única i aquest quadrant s’ha d’adaptar a cadascú segons les seves preferències i en funció de quins objectius són més prioritaris per a ell o la família.

Quan et dones d’alta a inbestMe, et preguntem pel teu primer objectiu financer. En la mesura que puguis intentar pensar-hi. Si aquest és el cas, intenta almenys ser el més precís possible al teu horitzó. Aquest objectiu pot canviar, contesta allò que saps en aquell moment, és normal que pugui canviar, de fet cada any et demanarem que revisis les teves respostes precisament per això.

A inbestMe combinant les nostres Carteres Estalvi amb les nostres Carteres Objectiu, les nostres Carteres Fons Indexats , o ETFs de Plans de pensions o ETFs un estalviador o inversor pot cobrir tot aquest quadrant. Un inversor a inbestEm pot fins i tot pensar en la vida financera de la seva descendència amb els nostres comptes per a menors.

Nueva llamada a la acción

El quadrant virtuós de la planificació financera i la seva relació amb l’oferta de carteres a inbestMe

Des que publiquem per primera vegada el quadrant virtuós de la planificació financera de inbestMe, hem llançat diverses opcions de cartera.

Al següent esquema relacionem el quadrant virtuós de la planificació financera (al centre) i l’oferta de carteres i perfils a inbestMe a tancament d’abril 2024, envoltant el quadrant.

  • Per estalviar o establir un fons d’emergència, les carteres d’estalvi són una opció excel·lent. Quan els horitzons d’inversió estan clarament definits, les carteres objectiu resulten particularment adequades.
  • Per a inversions enfocades a la preservació de capital, les carteres objectiu són ideals per a terminis ben definits, mentre que les carteres de bons resulten més adequades per a terminis indeterminats o flexibles.
  • Per invertir prioritzant l’acumulació de capital, les nostres carteres de fons indexats (o ETFs) (10 perfils) combinant diferents proporcions de renda fixa/renda variable són les més adequades.
  • Per complementar la jubilació les nostres carteres de plans de pensions són les més adequades. Recordem que tenen limitada la liquiditat (jubilació, malaltia greu, invalidesa, o a partir dels deu anys). Ara només es poden aportar i desgravar de la base imposable 1.500 € anuals a plans de pensions individuals. Per totes dues raons podem decidir complementar el nostre objectiu de jubilació amb carteres de fons indexats o amb plans de pensions d’empresa si hi tenim accés.

La relació entre objectius i tipus de cartera no és fixa ni obligatòria, tot i que acostuma a ser la més lògica i natural. Podem decidir invertir per acumular capital amb carteres de bons (per exemple, amb la cartera atrevida).

El millor és conèixer el teu perfil de risc per tenir la millor recomanació de la cartera que més et convé segons les teves circumstàncies personals.

Si vols saber més sobre planificació financera en parlem sovint i et pot interessar llegir:

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment