Horitzó d’inversió i risc: com triar la cartera perfecta

Invertir comporta risc.

El risc és un fet inherent a la inversió. La teva disposició per assumir riscos com a inversor és una part important de per què pots obtenir rendiments que superen el que guanyaries mantenint els diners en efectiu; això es coneix com la prima de risc de la renda variable. Per a alguns, la idea del risc associat als estalvis produeix por, fins i tot pànic.

Tot seguit et donem una guia que pots seguir per ajudar a controlar el nivell de risc que assumeixes amb les teves inversions. El més determinant, és el teu horitzó temporal, és a dir, el temps durant el qual no necessitaràs aquests diners, per tant, el temps que romans invertit.

A inbestMe, creiem fermament en la inversió com una manera de construir riquesa a llarg termini, però no recomanem intentar prendre riscos amb el capital que necessitem a curt termini. La raó principal és que els mercats financers poden tenir un comportament estadísticament predictible a llarg termini, però, en canvi, són totalment impredictibles a curt termini. Tot seguit, aprofundirem en la relació entre l’horitzó temporal i la probabilitat de pèrdua per ajudar-te a ser un inversor més informat i segur.

No arrisquis els diners que necessites a curt termini

Si pots necessitar els teus estalvis a curt termini, no ho has d’invertir en una cartera on el seu valor oscil·li. El mateix aplica per al primer tram del teu fons d’emergència, el que pots necessitar immediatament. Aquests diners ho has de tenir en un compte a la vista.

Per al curt termini, diguem-ne mesos o un any i poc més, o fins i tot un segon nivell de fons d’emergència, us recomanem una cartera d’estalvi d’inbestMe, que ofereix una TIR del 3,35% en Euros (5% en dòlars si és la teva divisa). Aquest tipus de cartera et permet obtenir una rendibilitat molt competitiva en el teu efectiu a curt termini o segon nivell d’emergència —fins que tinguis més capital per invertir— gairebé sense volatilitat, per la qual cosa no t’has de preocupar: els teus fons estan disponibles normalment, a cinc dies laborables. Òbviament, pots optar per un compte remunerat, però normalment les rendibilitats són properes a zero.

Si desitges assumir una mínima quantitat de risc en un horitzó temporal a mitjà termini, de 2 a 5 anys, a inbestMe t’oferim dues alternatives:

  1. optar per una cartera objectiu: ara tens disponibles quatre opcions amb venciments 12/2025,4/ 2026 12/2026 o 12/2027 que estan compostos per fons o ETFs de rendibilitat objectiu amb bons que vencen en aquestes dates i dissenyades per fixar-ne un rendiment i amb menys risc de mercat que una cartera diversificada, de fons indexats o ETFs. Les Carteres Objectiu serien, per tant, alternatives als dipòsits amb aquests venciments, probablement amb més rendibilitat, però també amb una mica més de risc i són adequades si el nostre horitzó d’inversió coincideix amb alguna d’aquestes dates. Si no, pot ser més flexible i més eficient, fiscalment optar per l’opció 2 a continuació.
  2. optar per una Cartera de Bons de durada curta com la cartera de bons conservadora. És una cartera automatitzada de Bons, que està composta per fons d’inversió de bons i dissenyats per obtenir un rendiment una mica superior al compte d’estalvi i amb menys risc de mercat que una cartera diversificada de fons indexats (o ETFs).
Nueva llamada a la acción

Relació entre horitzó d’inversió i risc

Quan estalvies a llarg termini, diguem-ne almenys per a un període de 3-5 anys, i especialment quan és molt més, generalment té sentit assumir algun risc de mercat perquè els teus estalvis tinguin l’oportunitat de créixer a un ritme que superi la inflació.

En aquests casos no només intervé la prima de risc de la renda variable (accions) sinó també la prima de risc dels bons (que també té el nom de renda fixa, però que també varia) que es manifesta principalment pel risc per durada i risc per crèdit. Combinant aquests dos actius principals s’obté el benefici de la diversificació i l’òptima distribució d’actius.

Hi ha una relació força consistent entre l’horitzó temporal d’inversió i la probabilitat de pèrdua, cosa que és una indicació del nivell de risc que assumeixes (encara que no és l’únic factor).

Al gràfic a continuació s’il·lustra la relació històrica entre la probabilitat de pèrdua i l’horitzó temporal d’inversió per als actius dels Estats Units on disposem de més històric.

Com podeu observar, la probabilitat d’estar en negatiu disminueix a mesura que s’estén l’horitzó d’inversió. El gràfic mostra el rang de rendibilitats d’accions, bons i una combinació 70%/30% en diferents períodes rolling d’un any, cinc anys, deu anys i vint anys.

Se’n poden extreure moltes conclusions. El més evident és que com més temps estem invertits (més a la dreta del gràfic), menys dependre’m de l’atzar. Això es fa evident al gràfic perquè l’alçada de les barres es fa més estreta, sent les mitges molt similars en tots els períodes.

En un any, l’atzar (la variabilitat de les rendibilitats que podem obtenir) és extrem: barres extremadament altes.

Als vint anys la variabilitat és significativament menor, barres molt més curtes… i potser el més important: les rendibilitats a la part baixa sempre positives.

Això no vol dir que només es pugui invertir a vint anys, a partir dels cinc anys la variabilitat es redueix de manera molt significativa.

Una altra conclusió que podem extreure és que invertir amb risc per només un any no té sentit, és una loteria. Dit d’una altra manera, si invertim amb una distribució d’actius pensada per al llarg termini i ens espantem en pocs mesos, estem posant els nostres estalvis a les mans de l’atzar, és per això que en aquests casos és millor posar els nostres estalvis en una cartera estalvi sense pràcticament volatilitat o si tens un termini una mica més llarg una cartera objectiu que ajuda a fixar una rendibilitat a la data objectiu.

Una altra manera de percebre el risc és veure la probabilitat de pèrdua en un any. A la taula següent veiem aquesta probabilitat per a un perfil 7 (un dels més usats a les nostres carteres diversificades) al costat de la cartera estalvi, les carteres objectiu i les de bons.

D’aquesta relació entre horitzó i risc de pèrdua se’n pot deduir la taula superior que mostra l’horitzó mínim per accedir a cada tipus de cartera o perfil de risc.

A continuació, a la taula següent també deduïm el rang d’horitzó òptim per a cada cartera o perfil segons el color (com més verd més adequat).

En resum, el temps és al costat de l’inversor. La història demostra que la probabilitat de pèrdua és estadísticament menor en períodes més llargs, i un horitzó temporal llarg també ha donat històricament més temps perquè qualsevol guany potencial es capitalitzi. Tingues en compte que fer aportacions recurrents al teu pla redueix el risc de pèrdues.

Començar a invertir pot ser intimidant, especialment si et preocupa perdre diners. És per això que entendre la relació entre horitzó i risc és molt important. És fonamental que no t’enganyis a tu mateix i forcis l’horitzó per intentar obtenir més rendibilitat. A inbestMe tens una oferta de carteres molt àmplia per ajustar-se al que més et convé i al teu perfil com a inversor.

Tot i la incertesa inherent al futur, comptar amb una cartera indexada diversificada i un horitzó temporal ampli pot inclinar les probabilitats a favor teu, facilitant la consecució de les teves metes financeres a llarg termini. Tot i que l’horitzó d’inversió és un factor crucial, no hem d’oblidar altres elements importants que contribueixen a definir el perfil de risc més convenient per a la cartera.

Annex I: com seleccionar la cartera que més us convé

Si tens clar amb quin tipus de cartera vols començar simplement a la pàgina on donem opció per preseleccionar un tipus de cartera, selecciona l’opció adequada i segueix el procés d’alta.

Si no estàs segur de quin tipus de cartera et convé més, clica a “obtenir una recomanació” i després de contestar unes preguntes et recomanarem la cartera que t’encaixa millor amb el teu objectiu i situació financera.

Recorda a més que podràs obrir noves carteres després d’haver aportat diners a la primera, podent planificar completament la teva vida financera a inbestMe, des de l’estalvi de més curt termini o fons d’emergència fins a la teva jubilació i qualsevol altre objectiu intermedi que puguis tenir per a tu, la teva família fins i tot els teus fills o la teva empresa.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment