La Cartera del Milió de nou en màxims

La darrera vegada que escrivim sobre “La Cartera Del Millón” va ser després dels dos mercats baixistes recents.

I l’anterior va ser per mostrar com malgrat el mercat a la baixa del 2022, la Cartera Del Millón va continuar amb el seu pla.

La Cartera del Milió en màxims

Invertir a llarg termini i tenir paciència tenen la recompensa. La Cartera del Milió ha seguit el seu pla i sense immutar-se ha continuat invertint amb aportacions recurrents automatitzades.

A data 5/7/2024, com s’observa al gràfic a l’esquerra, la cartera ha assolit una rendibilitat del 84,8%, clarament per sobre del seu màxim anterior, que va ser del 79,5% a inicis del 2022.

El màxim en valor es va produir fa uns mesos, a finals del 2023. Actualment, la cartera en valor està molt per sobre d’aquest màxim, com s’observa al gràfic superior a la dreta, i s’ha obert novament una bretxa positiva considerable respecte de les aportacions acumulades de capital (diferència entre la línia contínua i la de punts).

I a conseqüència de tot això, la rendibilitat aconseguida ja està molt a prop de l’esperada:

  • en termes de rendibilitat acumulada ha assolit el 84,8% davant el 92,7% (-8%)
  • en termes de rendibilitat anualitzada, el 5,7% davant el 6,1% (-0,4%).

Com veiem, si deixem transcórrer el temps, la rendibilitat real (línia verda) tendeix a anar “serpentejant” al voltant de la rendibilitat esperada (línia blava) unes vegades per dalt (en situacions de mercats alcistes) o per baix (en situacions de mercats baixistes).

CTA Fondos Indexados (CAT)

A llarg termini les plusvàlues poden representar més del 50% del valor final

Ja hem parlat altres vegades de l’efecte multiplicador de l’interès compost, que com sabem deriva de l’efecte d’obtenir més rendibilitat sobre la rendibilitat acumulada.

L’efecte multiplicador de l’interès compost provoca a llarg termini un gran procés d’acumulació del valor d’una inversió.

“La naturalesa de l’interès compost és que es comporta com una bola de neu enganxosa. El truc és tenir un turó molt llarg.” Ens diu Warren Buffett.

Una conseqüència de l’efecte d’acumulació és que arriba un moment ‘màgic’ en què la rendibilitat generada per les plusvàlues d’una cartera supera la rendibilitat de les aportacions de l’inversor.

Com podem veure al gràfic superior i al següent, el 31% del valor de La Cartera del Milió prové, en aquests moments, de les plusvàlues generades.

Seguint les expectatives de rendibilitats esperades i encara que es continuï aportant 300 € mensuals (ajustats anualment a una inflació mitjana del 3%), aquest moment ‘màgic’ es produiria en nou anys més, quan les plusvàlues arribarien al 51% del valor de la cartera. Al cap de vint anys, el pes de les plusvàlues seria del 65%, i si la cartera continua invertida fins a trenta anys, arribaria al 75%.

És a dir, invertint a molt llarg termini, el 75% dels guanys futurs provenen dels diners generats no pel capital aportat per l’inversor. Sens dubte, una mostra del poder d’acumulació que té la inversió a llarg termini i l’efecte de l’interès compost.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment