Ajustaments als Tests del Perfil de risc a inbestMe

A inbestme sempre hem estat pioners a adaptar els nostres circuits als canvis reguladors per assegurar que els nostres clients reben el millor servei financer.

En la nostra darrera revisió dels tests de perfil de risc, que tècnicament s’anomena Test d’idoneïtat (vegeu més detalls sobre això a l’annex més avall), adquireixen més importància els coneixements i l’experiència que tingui el client en els diferents instruments financers a l’hora d’avaluar el perfil de risc.

inbestMe: Pioners a l’adaptació als tests de perfil

A inbestMe, sempre ens hem avançat a adaptar els Tests del Perfil de risc a les noves regulacions. Un bon exemple d’això i per la nostra sensibilitat en matèria de sostenibilitat, vam ser de les primeres entitats a incorporar un apartat sobre la sostenibilitat als nostres tests de perfil. Hem alineat les nostres pràctiques amb les directrius reguladores en aquest sentit, mentre que moltes altres entitats encara tenen aquesta tasca pendent o incompleta.

Coneixements Financers: Un pilar fonamental

A la nova revisió dels nostres Tests de Perfil de Risc, hem atorgat un pes més important als coneixements, experiència i el nombre d’operacions efectuades amb els actius financers principals. Fins ara, elements com l’horitzó d’inversió, l’objectiu de rendibilitat, l’aversió a les pèrdues i la situació financera i patrimonial eren els factors principals considerats i ho continuen sent. Però amb aquests canvis, el coneixement, l’experiència i la freqüència en els instruments financers adquireixen una rellevància més important que en el passat.

Més enllà que la regulació exigeix ​​la correcta identificació d’aquests paràmetres, a inbestMe hem observat que els clients amb més comprensió i experiència dels mercats i productes financers estan més ben equipats per manejar les fluctuacions i desafiaments del mercat i, per tant, és un element qualitatiu que permet associar un potencial nivell de risc superior. Molts dels nostres clients ja han passat per dos mercats baixistes de molta importància, per la crisi de la Covid-19 amb caigudes als mercats de fins al 35% i la del 2022 amb caigudes també properes al 30% deguda a la pujada de la inflació amb un excepcional impacte a la renda fixa. La comprensió d’aquests esdeveniments i de quines són les interaccions potencials entre les diferents classes d’actiu són fonamentals per navegar per tantes vicissituds.

A inbestMe, valorem l’educació continuada i l’experiència que els nostres clients adquireixen al llarg del temps. Som molt actius en crear contingut i molt d’ell està encaminat a formar els nostres clients i seguidors. Cada post al nostre bloc, cada anàlisi i cada activitat a la nostra plataforma contribueixen a un major coneixement financer. Et recomanem que llegeixis sovint la informació que publiquem sobre això.

És fonamental que els nostres clients facin una correcta avaluació en les pròximes revisions d’aquest aspecte i que, d’altra banda, no s’oblidin de reconèixer i valorar l’experiència adquirida també a la nostra plataforma: és important que la tinguin en compte per computar-la i autoavaluar-se periòdicament, ja que això pot afectar o fins i tot limitar el perfil de risc recomanat.

Adaptació a diferents tipus de carteres

A inbestMe, també hem adaptat la nostra revisió dels tests de perfil de risc per a les carteres objectiu. En el cas de les carteres objectiu, a causa de la naturalesa d‟aquestes carteres (amb un venciment molt determinat i amb venciments en general curts), hem allargat el termini per a la revisió que es produirà un mes abans del venciment on el client podrà optar per diferents opcions. Podeu veure més sobre aquest tema aquí.

El test de perfil una eina clau

El Test de Perfil és una eina clau sobre la qual sustenta el servei de gestió delegada de carteres (que és el principal servei que presta inbestMe).

Més enllà que regulatòriament és un element obligatori (forma part dels anomenats test MIFID), a inbestMe, estem convençuts que els tests de perfil de risc són una peça clau per poder prestar un servei de gestió de carteres adequat i personalitzat. Aquests tests ens permeten comprendre millor les necessitats i les capacitats dels nostres clients, assegurant que cadascú rebi la gestió de carteres i en general les solucions d’inversió que millor s’adaptin a les seves necessitats.

Si voleu aprofundir més sobre el que és un Test de Perfil, si us plau mira l’annex a continuació.

Nueva llamada a la acción

ANNEX: Test de Perfil, Test MIFID, Test d’idoneïtat i Test de conveniència

Al text anterior hem fet servir la denominació Test de Perfil perquè és més proper a l’usuari.

Intentem fer una mica de llum sobre tots aquests noms que intenten referir-se més o menys al mateix amb certs matisos.

Si alguna vegada heu anat al vostre banc o a un servei d’inversió per contractar productes d’inversió, haureu hagut de respondre a un qüestionari sobre el vostre coneixement i experiència en mercats financers, així com la vostra situació financera i objectius d’inversió. Aquest qüestionari, conegut com a test MiFID, és obligatori des de l’1 de novembre del 2007 per a qualsevol entitat que ofereixi productes o serveis d’inversió.

Què és MiFID?

MiFID (Directiva Europea de Mercats d’Instruments Financers traducció de l’anglès: Markets in Financial Instruments Directive) harmonitza la regulació dels mercats de valors i la relació amb els clients de les entitats financeres. Des del 2018, MiFID II està especialment pensada per reforçar la protecció dels inversors, especialment els minoristes.

Objectiu dels Tests de Perfil

Els tests de perfil permeten a la institució financera conèixer detalladament els coneixements i l’experiència dels seus clients, la situació financera, la capacitat per assumir riscos i els objectius d’inversió, per tal d’oferir-los productes adequats. En el cas d’inbestMe la cartera més adequada.

El Test de Perfil de Risc és un Test d’Idoneïtat i una part dels Tests MIFID

A inbestMe, quan ens referim al Test de Perfil de risc, estem parlant del Test d’Idoneïtat segons la regulació vigent. Aquest test és un dels requerits per la normativa MIFID, dissenyada per protegir l’inversor detallista. Per oferir el nostre principal servei, la gestió de carteres, és obligatori fer aquest test, que també s’aplica al servei d’assessorament en inversió.

Què és un test d’idoneïtat?

El Test d’Idoneïtat recull dades sobre la situació financera i els objectius d’inversió del client. Inclou preguntes sobre l’experiència i els coneixements del client, aspectes que hem reforçat recentment al nostre Test de Perfil de Risc.

Per a altres serveis, com ara la comercialització o trading (Recepció i Tramitació d’Ordres, RTO), cal superar el Test de Conveniència, un altre Test MIFID.

Què és un Test de Conveniència?

Aquest test avalua el nivell educatiu, l’activitat professional i la familiaritat del client amb productes financers. Determina si el client comprèn els riscos associats al producte ofert. Si el producte no és adequat, l’entitat financera l’ha d’advertir al client. El Test de conveniència s’orienta a la comercialització de productes financers o trading (compra/venda d’accions).

En resum, el que a inbestMe anomenem Test de Perfil de Risc és, des del punt de vista tècnic i regulador, un Test d’Idoneïtat regulat per la Llei MIFID II, conegut també com a Test MIFID.

Obligació de Respondre i actualitzar

Som conscients que aquest tipus de tests de vegades es fan llargs i tenen una certa complexitat. Però tots els clients que vulguin contractar productes d’inversió han de respondre a aquests tests. Això és vàlid per a qualsevol servei financer a Espanya i a la UE (en altres jurisdiccions hi ha regulacions similars).

En el cas d’inbestMe el test de perfil o test d’idoneïtat, és imprescindible i es realitza en donar-se d’alta o contractar una nova cartera i sense aquest test no podem oferir serveis de gestió discrecional de carteres. Pots optar abans per fer una simulació.

Addicionalment, estem obligats a establir una periodicitat en la revisió d’aquests que de manera general és cada any.

Si en fer aquest test tens algun dubte consulta amb el nostre servei d’atenció al client:

  • Per email: cs@inbestMe.com
  • Per xat: en horari d’oficina (dilluns a divendres 9.30 a 17.30)
  • Per telèfon: 931 575 633 (dilluns a divendres 9:30 a 17:30).
Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment