Política de privacitat – Protecció de dades

 

inbestMe Europe Agencia de Valores SA (en endavant inbestMe Europe AV SA), en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals recollides a través dels formularis del lloc web www.inbestme.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’inbestMe Europe AV SA.

Les teves dades personals no seran cedides a cap tipus d’organització, ni pública ni privada, excepte a les que, per raons d’obligacions legals i per a la prestació dels serveis contractats, així s’hagi de fer.

inbestMe Europe AV SA adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme allò què està disposat a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a la esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el propi usuari mitjançant un correu electrònic a customerservice@inbestme.com o a l’adreça postal Carrer Raset 29 3-2 Barcelona 08021 (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a inbestMe Europe AV SA.

Informació legal sobre el portal WEB

 

INBESTME EUROPE, Agencia de Valores S.A. (en endavant INBESTME) és el titular del WEBSITE al que vostè ha accedit. L’accés al portal i l’ús de l’espai web per part de qualsevol usuari suposa l’acceptació de les condicions generals previstes en aquest Avís legal. Es recomana a l’usuari llegir atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis ofertats a les pàgines web d’INBESTME, sense perjudici de les condicions específiques que regulen cada un dels serveis ofertats mitjançant les pàgines web.

El website té per objecte informar sobre els serveis ofertats per INBESTME, oferint la possibilitat de contractar els serveis d’inversió de gestió discrecional i individualitzada de carteres, possibilitar la realització de consultes i transaccions. Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulen cada un dels serveis i productes que es puguin contractar a través del website d’INBESTME.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels continguts i serveis del website. Queden prohibides les activitats il.legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. INBESTME podrà excloure a l’usuari sense previ avís i adoptar les mesures que consideri necessàries a fi d’evitar les conductes referides.

La navegació a través dels websites d’INBESTME és gratuïta, la contractació dels serveis o productes requerirà que l’usuari es registri. En aquest cas cada un d’aquests serveis o productes es regirà per les propies condicions concretes de contractació.

La pàgina web i els websites d’INBESTME contenen els elements de seguretat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris.

INBESTME pot incloure en qualsevol dels seus websites continguts de tercers i enllaços a pàgines web, xarxes sociales o altres informacions, en cap d’aquests casos INBESTME serà responsable de les pàgines i continguts de tercers ni del funcionament i disponibilitat dels mateixos. Excepte que quedi expressament establert el contrari en cada cas, INBESTME no intervé, participa, ni assumeix cap garantia en relació amb els serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

INBESTME cumpleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis d’una Agència de Valors regulada per la CNMV.

La pàgina web d’INBESTME utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre al nostre sistema recordar característiques i preferències de la navegació a les nostres websites que poden servir per personalitzar l’accés, fer més segura la navegació, facilitar informació estadística o conèixer preferències dels clients o usuaris.

La pàgina web i les websites d’INBESTME, la informació i elements que contenen, inclouen textes, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, logotips, marques, noms comercials i signes distintius protegits per drets de propietat, intel.lectual o industrial, dels que INBESTME o els seus accionistes són titulars o llicenciataris.

Queda prohibida qualsevol explotació, reproducció, distribució, cessió, comunicació pública i transformació de les obres mencionades sense autorizació prèvia dels seus titulars.

INBESTME no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el suministre de la informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En consequència, INBESTME no serà responsable en cas de que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que quedin fora del control d’INBESTME, dels proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o per força major.

INBESTME tampoc garanteix l’obtenció de resultats o la infal.libilitat dels continguts facilitats a través de la web, en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts raonablement fiables, però no han de pressuposar-se infal.libles, havent de ser contrastades amb altres fonts, previament a adoptar qualsevol decisió per part de l’usuari. Les decisions i actuacions d’inversió o de qualsevol tipus, preses per l’usuari, ho seran pel seu compte i risc exclusivament. INBESTME no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilizació per part de l’usuari dels continguts del lloc web.

INBESTME no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets a causa de la navegació pel website.