Preguntes freqüents

Troba aquí les respostes als teus dubtes

inbestMe App

Temes generals

La missió d’inbestMe és acostar als inversors i estalviadors les millors estratègies d’inversió professional i independent mitjançant la tecnologia més eficient; a més incrementar el seu coneixement financer.

Per aquest motiu hem dissenyat i digitalitzat diferents serveis de gestió de carteres a l’abast de la majoria de butxaques a un cost molt baix, tot seguint la nostra filosofia d’ inversió. També posem a la teva disposició el nostre blog per a totes les consultes relacionades amb estalviar i invertir.

Fons Indexats i ETFs

Qualsevol persona amb 18 anys, o més, pot obrir un compte a inbestMe. També podem obrir comptes a empreses. A més, a inbestMe tenim vocació internacional i acceptem l'obertura d’un compte des de la majoria de països del món. Hem exclòs de la llista EEUU, Japó, Australia i Hong Kong per la seva regulació específica i tots aquells països considerats paradisos fiscals.

Veure també les divises acceptades.

Plans de Pensions

Qualsevol persona amb DNI o NIE espanyol pot obrir un pla de pensions amb inbestMe, sigui o no sigui resident espanyol. De moment, els nostres plans de pensions no estaran disponibles per a empreses.

En general, un estalviador o inversor, per escollir un servei financer, tendeix a focalitzar la seva atenció en saber quina rendibilitat obtindrà.  Malgrat tot, en realitat hi ha altres factors a tenir en compte.

En el món financer és ben sabut que la rendibilitat ve indefectiblement associada al risc, és a dir, per tenir més rendibilitat s’ha d’estar disposat a assumir més risc. Una manera d’optimitzar aquest binomi i que nosaltres apliquem en la nostra metodologia és construir carteres diversificades amb actius poc correlacionats.

La millor forma de visualitzar aquest binomi i saber quina rendibilitat obtindràs és conèixer el teu perfil de risc o simular-ho amb el nostre simulador de rendibilitat. D’aquesta forma podràs veure per cada perfil de risc la rendibilitat mitjana esperada així com la volatilitat ( l’estàndard en la indústria financera per mesurar el risc).

Un ETF per les seves sigles en anglès “Exchange Trade Fund” és un fons cotitzat que normalment segueix un índex, encara que també hi ha ETFs que segueixen sectors, entre d’altres.

Els principals avantatges d'invertir ETFs són:

- La garantia de l’obtenció d’una rendibilitat molt propera a la de l'índex, diferenciada bàsicament pel baix cost implícit de gestió.

- L’àmplia diversificació que permet seleccionar-los amb una visió global mundial i sota altres criteris.

- La cotització contínua en mercats oberts igual a la d’una acció.

- La liquiditat.

Per saber més sobre ETFs clica aquí. Hi trobaràs molta més informació.

Un fons d'inversió indexat és un fons d'inversió que té l'objectiu de replicar un índex de referència, per la qual cosa, obté el mateix rendiment que el seu índex de referència.  

Els principals avantatges d'invertir en fons indexats són:

- Menor cost
- Aposten per la gestió passiva
- Major comoditat i facilitat
- Major rendibilitat
- Avantatges fiscals
- Diversificació

Per a saber més sobre fons indexats, fes click aquí.

Amb una visió a mig i llarg termini, construïm la teva cartera d'inversió amb Fons d'Inversió Cotitzats (ETFs) i Fons d'Inversió Indexats (FI) adaptada al teu perfil i situació, de manera eficient, i fent servir principis acadèmics consolidats i bones pràctiques internacionals en la gestió de carteres. Afegim la tecnologia per a automatitzar processos i millorar la seguretat en l’entorn operacional. El nostre comitè d’inversió revisa permanentment les estratègies i els actius emprats.

Les nostres estratègies d’inversió es basen en crear carteres eficients amb la màxima diversificació, optimitzant la distribució d'actius de baix cost (ETFs)/ (FI) amb l’objectiu de maximitzar el ràtio rendibilitat/risc per a cada perfil de risc.  

Si vols més detalls sobre les nostres estratègies d’inversió consulta a la metodologia d'inbestMe per a invertir millor.

inbestMe no cobra cap cost per transferència rebuda. A Europa les transferències es fan sota la normativa SEPA. Seguint aquestes normes les comissions haurien de ser nul·les. Tanmateix alguns bancs que segueixen cobrant comissions. Per altres tipus de moneda el compte varia segons la divisa escollida. En el moment de realitzar la transferència seràs informat.

Des de la teva àrea de client podràs programar aportacions recurrents. Aquestes aportacions recurrents tampoc representen cap cost pel client.

 

Oferim als nostres clients les més altes cobertures pel teu compte d'inversions, fins a 5 vegades més altes pels ETFs que els serveis tradicionals. Les teves posicions estan protegides:

En el cas dels ETFs:

– Pel FOGAIN fins a 100.000€

També et beneficies de les cobertures integrades en els comptes d'Interactive Brokers:

Cobertura fins a $500.000 dels quals $250.000 poden ser cash. Aquesta cobertura es deriva del teu compte de valors a Interactive Brokers.  Cobertura de la SIPC (Securities Investor Protection Corporation)

En el cas dels Fons Indexats: 

– Pel FOGAIN fins a 100.000€

Veure més detalls aquí.

A inbestMe ens preocupa molt la seguretat de les teves inversions. És per això que hem combinat les millors mesures de seguretat per als teus estalvis:

Regulació i supervisió per la CNMV: inbestMe és una entitat regulada per la CNMV per a la gestió de carteres, (Registrada amb el num. 272). La funció principal de la CNMV és vetllar pels interessos dels inversors.

Custodi carteres Fons Indexats (FI): les teves posicions estan custodiades en GVC Gaesco Societat de Valors S.A. supervisada i regulada per la CNMV amb el número 182. L'operativa de traspàs, subscripció i reemborsament de fons indexats es fa a través de Allfunds Bank amb registre en la CNMV número 11. En el cas de les carteres de fons indexats, abans de ser invertides estaran a un compte transitori que inbestMe manté al BBVA i, a més, normalment aquests comptes tindran al voltant d'un 1% en cash (efectiu) dipositat al compte transitori.

Custodi carteres ETFs: La custòdia i l'operativa es fa a través de Interactive Brokers (IB) companyia registrada en la CNMV amb el número 797. També està regulada per el NYSEFINRA – SIPC i per la SEC dels EUA. La seva sucursal europea a Londres, està autoritzada i regulada per la FCA amb el número de registre 208159. Interactive Brokers té un ràting BBB+. Addicionalment hem triat a Interactive Brokers per la seva tecnologia que inclou unes molt altes mesures de seguretat, ser la plataforma premiada com el “Best Online broker” en els últims anys per Barrons. Això combinat amb el fet que permet una gestió totalment online i els seus baixos costos, fan de IB una excel·lent opció.

Compte segregat nominatiu: en tots dos casos (FI/ETFs) el client té un compte segregat en aquestes entitats. Les posicions no estan en el balanç de cap banc i per tant no estan subjectes a cap risc de fallida d'entitat bancària. Els actius que comprem siguin ETFs o Fons Indexats estan a nom del client.

Múltiples gestores:  Les nostres carteres estan altament diversificades, normalment constituïdes per una mitjana de 10 posicions (sigui fons indexats o ETFs) per a diversificar el risc de les carteres en múltiples actius no relacionats entre sí. A més, seleccionem per a cada actiu seleccionem els millors fons indexats o ETFs entre múltiples gestores de reconegut prestigi tals com, Amundi, Blackrock, Lyxor, Vanguard, Deustche Bank, Source, SPDR diversificant el risc d'emissor.

Seguretat operativa: inbestMe té implementades diverses mesures de seguretat en el seu entorn operacional: encriptació SSL, validació segura i signatures electròniques. Per a retirades hi ha mesures addicionals de seguretat especialment en Interactive Brokers sent necessària una intervenció de l'usuari amb una doble autenticació.

A més de les mesures de seguretat, les teves inversions estan protegides per les més altes cobertures del mercat fins a 5 vegades més altes (per a les carteres de ETFs) que els serveis tradicionals i les cobertures estàndard de 100.000 € (Fogain) per a les carteres de fons indexats.

Les cobertures cobreixen els riscos de fallida dels intervinents en la intermediació, gestió i custòdia dels teus actius, però les cobertures no cobreixen el risc d'inversió. El teu capital estarà sotmès als riscos dels mercats, tipus d'interès, variacions en divises (parcialment coberta). En el moment de decidir obrir un compte a inbestMe, començarem a invertir per tu. Les inversions estan sotmeses en el curt termini a la volatilitat dels mercats. Les inversions segures al 100% no existeixen. Qualsevol inversió està sotmesa a cert risc en funció del perfil escollit. El número de perfil (del 0 al 10) indica el % aproximat de renda variable i és una indicació del grau de risc. Les nostres carteres estan dissenyades per a tenir una molt alta diversificació el que ajuda a reduir parcialment aquesta volatilitat. En el llarg termini els mercats tenen una tendència natural alcista i acostumen a premiar a l'inversor pacient. Rendibilitats del passat no garanteixen rendibilitats futures.

Una vegada s'ha processat la subscripció dels actius, els teus diners estan invertits en els actius seleccionats per a la teva cartera. La teva posició diària pot tenir una petita quantitat en metàl·lic per a cobrir les comissions o esperant a ser reinvertida.

inbestMe no custòdia ni els teus diners ni les teves posicions, només ens autoritzes a gestionar la teva cartera mentre siguis client d'inbestMe. El custodi sempre serà cobert per un tercer:

En el cas de les carteres de FI (Fons Indexats) les teves posicions estan custodiades a GVC Gaesco Societat de Valors S. A. supervisada i regulada per la CNMV amb el número 182. L'operativa de traspàs, subscripció i reemborsament de fons indexats es fa a través d'Allfunds Bank amb registre a la CNMV número 11. Normalment el teu compte tindrà al voltant d'un 1% en cash (efectiu) que es diposita en un compte transitori que inbestMe manté al BBVA.

Per a les carteres d'ETFs la custòdia i l'operativa es fa a través d'Interactive Brokers (IB) companyia registrada a la CNMV amb el número 797. També està regulada pel NYSE– FINRA – SIPC i per la SEC dels EUA. La seva sucursal europea a Londres, està autoritzada i regulada per la FCA amb el número de registre 208159. Interactive Brokers té un ràting BBB+. Addicionalment hem triat a Interactive Brokers per la seva tecnologia que inclou unes molt altes mesures de seguretat, ser la plataforma premiada com el "Best Online broker" en els últims anys per Barrons. Això combinat amb el fet que permet una gestió totalment online a baix cost, fan de IB una excel·lent opció. El teu compte de valors s'obre a Interactive Brokers (UKLTD domiciliada a Londres com a filial d'Interactive Brokers LLC empresa americana i regulada per la SEC als Estats Units. Les posicions estan, en general, dipositades als EUA.

Compte segregat nominatiu: En tots dos casos (FI/ETFs) el client té un compte segregat en aquestes entitats. Les posicions no estan en el balanç de cap banc i per tant no estan subjectes a cap risc de fallida d'entitat bancària. Els actius que comprem siguin ETFs o Fons Indexats estan a nom del client.

L’import mínim per començar a invertir a inbestMe depèn del tipus de pla. Si vols invertir en una cartera de fons indexats, inbestMe Strategic FI, el mínim és de 1.000 €. Si prefereixes invertir en una cartera d'ETFs, el mínim és de 5.000 €. Si vols invertir en un Pla de Pensions el mínim són 250 €

inbestMe és una Agència de Valors regulada i supervisada per la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) amb el número de registre 272. La CNMV és l’organisme encarregat de la supervisió i la inspecció dels mercats de valors espanyols i de l'activitat de tots aquells que hi intervinguin. Una de les seves funcions principals és vetllar per la protecció dels inversors.

Amb els nostres honoraris obtens:

- el més important: la tranquil·litat de tenir un equip d’experts que procuren pels teus interessos i t’alliberen temps i haver de prendre decisions

- la recomanació del teu perfil de risc

- la construcció d’una cartera perfilada amb els teus objectius

- la selecció dels millors actius (ETFs)/ (FI) per construir la teva cartera de inversió

- una distribució optimitzada dels actius seleccionats per maximitzar la teva rendibilitat per al teu perfil

- la gestió i monitoratge constant de la teva cartera

- la informació rellevant de la teva cartera, consultable en la teva àrea de client

- informes periòdics: diaris, setmanals, trimestrals i anuals

- suport del nostre departament d’atenció al client: via email, xat o telèfon

Els nostres honoraris inclouen les despeses de transacció, és a dir, de la compravenda dels actius i de les despeses de custòdia. En el cas de les carteres inbestMe Advanced només pagaràs de forma addicional el trading dels packs inbestMe que seleccionis.

Encara que no ho visualitzis al teu compte estaràs suportant, addicionalment a la nostra comissió, el cost implícit del ETF, que es descompta en cada moment del valor liquidatiu de cadascun d’ells.  Aquest cost varia segons el perfil i el promig es troba en el 0,22%. Aquest cost ve repercutit pel proveïdor del ETF utilitzat. El cost és un dels factors que tenim en compte a l’hora de seleccionar ETFs. També tenim present l'índex a seleccionar, la diversificació a obtenir, l'error de tracking o la liquiditat. En el cas dels Fons Indexats, el cost està al voltant d'un 0,27%.

El nostre objectiu és oferir estratègies eficients d'inversió al mínim cost. Els nostres costos de gestió, fins un 75% inferiors als tradicionals, se situen vora el 0,5% i varien segons el tipus de pla i import. Pots observar una comparativa gràfica de les nostres comissions completes aquí. A més, en aquesta mateixa secció també pots consultar les comissions per cada pla.

inbestMe t’ofereix un servei d'inversió totalment integrat de gestió de carteres d’inversió. Ens ocupem de tot per tu de manera independent, a canvi d’una comissió molt baixa. El nostre objectiu no és “vendre” productes d’inversió ni fons d'inversió sinó que et proporcionem un servei complet d’assessoria financera. Més concretament:

- identifiquem el teu perfil de risc i et proposem un pla

- invertim per tu a partir de només 1.000€

- tot inclòs, amb uns costos transparents i sense despeses ocultes

- construïm una cartera altament diversificada 

- combinem l’automatització amb el coneixement dels nostres experts

- monitorem el teu compte permanentment, per la teva tranquil·litat

- gestionem la teva cartera i la reajustem quan sigui necessari

- reinvertim els teus dividends i les teves aportacions periòdiques

- actuem amb total visibilitat online 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana

inbestMe obre un compte de gestió de carteres d'inversió a llarg termini per a tu i per això es diferencia totalment d'un compte bancari. Un dipòsit normalment tindrà garantit el seu valor però la seva rendibilitat normalment serà molt limitada. El compte que obre inbestMe a Interactive Brokers i/o GVC Gaesco és un compte on s'acumulen totes les teves posicions, sigui efectiu o actius financers, en el nostre cas ETFs o Fons Indexats, que estan subjectes a l'evolució dels mercats. Les expectatives de retorns seran més altes que un compte bancari. Tu decideixes finalment el nivell de risc que vulguis prendre. La rendibilitat a llarg termini vindrà determinada pel risc que hagis decidit assumir. inbestMe construeix una cartera eficient en funció del teu nivell de tolerància orientada a maximitzar la rendibilitat per a un determinat risc.

El nostre compromís és donar resposta a tots els teus dubtes o preguntes en 24 hores i en els següents idiomes: Castellà, Català, Anglès.

Ús de les Cookies

A les nostres webs utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva accessibilitat, personalitzar i analitzar la teva navegació, i mostrar-te publicitat, inclosos anuncis basats en els teus interessos. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu ús. Més info.