Preguntes freqüents

Troba aquí les respostes als teus dubtes

inbestMe App

Rendibilitat

En general un estalviador o inversor per triar un servei financer, tendeix a focalitzar la seva atenció en saber quina rendibilitat obtindrà. Però en realitat, hi ha altres factors a tenir en compte.

És ben sabut que en el món financer, la rendibilitat ve indefectiblement associada al risc, és a dir, per tenir més rendibilitat cal estar disposat a assumir més risc. Una manera d’optimitzar aquest binomi, i que apliquem en la nostra metodologia, és construir carteres diversificades amb actius poc correlacionats.

La millor manera de visualitzar aquest binomi i saber quina rendibilitat obtindràs és conèixer el teu perfil de risc o utilitzar el nostre simulador de rendibilitat, on veuràs per a cada perfil de risc, la rendibilitat mitjana esperada així com la volatilitat (l’estàndard en la indústria financera per mesurar el risc).

La millor manera de visualitzar i saber quina rendibilitat obtindré a llarg termini, és conèixer el teu perfil de risc o utilitzar el nostre simulador de rendibilitat, on veuràs per a cada perfil de risc la rendibilitat mitjana esperada així com la volatilitat (l’estàndard en la indústria financera per mesurar el risc).

Al gràfic del pla podràs veure la rendibilitat mitjana anual a llarg termini per a cada perfil. L’inversor ha d’observar el gràfic com gràfic probabilístic: en el llarg termini la rendibilitat del client tendirà a situar-se en la línia de retorns mitjans, podent variar en el curt termini dins del con del gràfic.

Tots els mercats estan subjectes a possibles pèrdues, també els actius (ETF o fons cotitzats indexats i Fons d'inversió Indexats) que posseeixes al teu compte estan subjectes als riscos del mercat. Si els mercats pugen, les teves inversions pujaran, i si baixen el teu compte pot estar en negatiu. En general els mercats en el curt termini són volàtils i imprevisibles, però en el llarg termini s’ha demostrat que tenen una tendència general alcista. Des d'inbestMe, insistim que una de les millors formes d’invertir és en aquest horitzó on el temps posa la “sort” del nostre costat.

En el gràfic del teu pla podràs veure la rendibilitat mitjana anual a llarg termini per al teu perfil recomanat. Podràs observar en el gràfic, un “con” de rendibilitats possibles. Abans de decidir invertir, és important que visualitzis aquestes probabilitats i simulis tot el que calgui abans de validar el teu perfil.

Les nostres estratègies d’inversió es basen a crear eficients carteres amb la màxima diversificació, optimitzant la distribució d’actius de baix cost (ETF)/ (FI) per tal de maximitzar la ràtio de rendibilitat / risc per a cada perfil de risc.

En general, quan un potencial inversor es fa aquesta pregunta pot estar pensant en dos aspectes diferents en els quals inbestMe ha posat el seu màxim interès a optimitzar:

- Aspectes de seguretat i cobertures, veure aquí.

Però addicionalment aquesta pregunta inclou un tercer aspecte, la possible pèrdua de valor de la inversió del client.

Com amb totes les empreses de valors, les mesures de seguretat i cobertures ofereixen protecció enfront de fallades de les societats de valors i borses involucrades en la gestió de la teva cartera, no contra les pèrdues de valor de mercat dels valors en el teu compte, que estaran subjectes als moviments dels mercats. En el curt termini, els mercats estan indefectiblement afectats per la volatilitat, mentre que en el llarg termini tenen una tendència natural alcista. Les nostres carteres inclouen en la seva concepció una òptima distribució d’actius amb la màxima diversificació per maximitzar la ràtio rendibilitat / risc. Tot i així, estaran indefectiblement afectades en el curt termini, per la volatilitat dels mercats.

Per calcular la rendibilitat, adoptem la fórmula més utilitzada en la indústria, la que elimina l’impacte de les entrades i sortides de diners en un compte i que distorsionen la rendibilitat calculada.

La fórmula utilitzada és la de TWR (Time Weighted Return o rendibilitat ponderada pel temps) que és una mesura de rendibilitat que, en contrast a la TIR, elimina la incidència dels fluxos nets de caixa. S’obté, calculant la mitjana geomètrica dels retorns diaris sense considerar aportacions i retirades de diners. Equivaldria a veure la rendibilitat, si tota s’hagués invertit en el moment de la primera aportació.

Això és possible en casos particulars i és causa de la fórmula de calcular la rendibilitat (TWR), que evita l’efecte dels fluxos de caixa de la gestió de la cartera.

Un exemple d’aquest cas seria:

Un inversor inverteix 100 € i puja el mercat un 50% i té un balanç de 150 €. En aquest moment afegeix 100.000 € addicionals i el mercat baixa un 10%. El balanç final (90.135 €) és negatiu no obstant això el TWR mesura la rendibilitat de la cartera que ha estat positiva, ja que va pujar primer un 50% per després baixar un 10%, el que va passar és que en aquest exemple l’inversor, va invertir la majoria del seu capital en el moment àlgid del mercat per després baixar un 10%.

Un efecte oposat es podria donar, obtenint una rendibilitat negativa però un valor de la inversió superior: seguint el mateix exemple anterior, si en comptes de pujar el mercat un 50%, aquest baixés un 50%, i després aquest pugés un 10%.

Ús de les Cookies

A les nostres webs utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva accessibilitat, personalitzar i analitzar la teva navegació, i mostrar-te publicitat, inclosos anuncis basats en els teus interessos. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu ús. Més info.