Preguntes freqüents

Troba aquí les respostes als teus dubtes

inbestMe App

Plans d'inversió

Disponible a partir de 1.000 €, inbestMe Strategic FI és una cartera de Fons Indexats dissenyada per aconseguir el seu millor rendiment en el llarg termini.

Igual que inbestMe Strategic ETF la seva filosofia de gestió és realitzar canvis en la composició només quan el comitè d'inversió d'inbestMe prevegi canvis econòmics que vagin a perdurar en el temps.

La composició de les carteres dependrà de l'import i el perfil. Les carteres de menys de 5.000 € estaran formades per 2 fons indexats. A partir de 5.000 € les carteres estaran formades per fins a 13 fons indexats de 4 gestores diferents. Igual que succeeix amb inbestMe Strategic ETF, inbestMe Strategic és especialment adequada (encara que no exclusiva) per a una persona amb la capacitat de fer aportacions periòdiques ja que això reduirà els seus riscos, al invertir en diferents moments de mercat, la qual cosa redundarà en més rendibilitat final.

Els plans de cartera inbestMe Strategic són carteres totalment passives o indexades, és a dir, constituïdes per una combinació de 10 ETFs (Fons indexats cotitzats) que segueixen a índexs. La composició està optimitzada amb actius que cobreixen renta variable, renta fixe i altres, de diferents regions del món. S’ha demostrat que combinant aquests diferents actius es poden construir carteres eficients en relació al ràtio rendibilitat/risc. És a dir, es maximitza la rendibilitat per a un determinat risc. Si el perfil és més alt, més elevada serà la part de renta variable, més potencial de rendibilitat a llarg termini però també més volatilitat. Als perfils més baixos la proporció de renta variable es redueix, i la part de renta fixa adquireix més pes, reduint-se el potencial de rendibilitat a llarg termini però per altra banda també reduint-se la volatilitat (associada al risc de la indústria financera).

Els plans de les carteres Strategic tenen un elevat grau d'automatització. És a dir, es monitoritzen periòdicament per a que la seva distribució estigui alineada al màxim possible amb la distribució inicial, reajustant-se la seva composició ja sigui per motius del mercat, la distribució de dividends o les noves aportacions.

Els nostres experts segueixen estant darrere de l’optimització de la cartera i en l'elecció dels millors ETFs, però en cap moment canvien a distribució de les carteres independentment de la situació del mercat.

Les característiques bàsiques de les carteres són:

-Import mínim d'inversió: 5.000€

-Eficiència

-Baix cost

-Simplicitat (majoritàriament automatitzada)

Pot ser molt adequada per persones que valorin que:

-es pot tenir millor rendibilitat amb aquesta estratègia que amb la gestió activa de fons d'inversió gestionats (el 80% no són capaços d'obtenir ni tan sols els retorns del mercat).

-els menors costos d’una gestió passiva es tradueixen en una millor rendibilitat pel client. És obvi que tindrem a la nostra butxaca una major rendibilitat neta  si a un 6% de rendibilitat esperada se li resta un 2,5% de costos de gestió (net 3,5%), que si a aquest mateix 6% se li resta un 0,75% (net 5,25%).

És especialment adequada (encara que no exclusiva) per una persona amb la capacitat de fer aportacions periòdiques, ja que això redueix els riscs, a l'invertir en diferents moments del mercat, el que tindrà repercussió en la rendibilitat final.

Els plans de cartera inbestMe Dynamic combinen dos segments de cartera:

- Un 50% de la cartera es basa en allò que definim com a nucli, és la mateixa estructura que una cartera inbestMe Strategic.

- L’altre 50% de la cartera que denominem satèl·lit, pot estar 100% alineada amb el nucli o per contra, tenir una distribució totalment diferent. Aquest altre 50% és gestionat pel nostre comitè d’experts que de forma dinàmica i periòdica decideixen la distribució complementària idònia segons diferents paràmetres, ja sigui per incrementar la rendibilitat de la cartera a llarg termini o per reduir el risc en determinades situacions del mercat.

Les carteres Dynamic combinen el millor de dos mons. La gestió passiva o indexada combinada amb l’alta diversificació d’actius, que ha demostrat ser en general una de les millors estratègies per la seva senzillesa i els seus baixos costos. Malgrat tot, en determinats moments del mercat pot ser convenient redistribuir o optimitzar la distribució d’actius ja sigui per aprofitar oportunitats de mercat com per protegir les carteres.

Veure més en detall la metodologia dels plans de cartera d'inbestMe Dynamic aquí.

Els plans de cartera inbestMe Advanced permeten als clients personalitzar totalment la seva cartera que com a cartera model utilitza els plans de la cartera Inbestme Strategic.

Hem identificat que determinats clients per sentir-se còmodes amb el seu pla d'inversió prefereixen personalitzar o controlar alguns aspectes de la distribució d’actiu. Les eines integrades dins la metodologia implementada en la parametrització de les carteres inbestMe Advanced permeten dur a terme això sense perdre els avantatges de totes les nostres carteres, la seva alta diversificació, l'optimització de la distribució d’actius i la inversió eficient en actius de baix cost (ETFs).

Aquesta personalització es fa online amb el model que hem dissenyat per a que el client pugui parametritzar de forma fàcil les seves preferències. Tot i això, a la vegada el nostre model controla que el client es mantingui en tot moment dins d’uns paràmetres òptims i sense desviar-se del seu perfil de risc.

Un cop el client ha determinat el seu perfil de risc i ha realitzat el registre, disposa d’un procés addicional on podré perfilar encara més la seva cartera; primer escollint el pack inbestMe sobre el qual vol actuar i després dins d’aquest pack pot personalitzar les seves preferències amb la seguretat que el sistema el guiarà per assegurar-se que disposa d’una cartera optimitzada i sempre en base al perfil de risc associat.

En el cas de necessitar recolzament pot posar-se en contacte amb el nostre centre de suport via email, xat o telèfon.

Els packs inbestMe que hem dissenyat ja cobreixen una àmplia gamma de personalització:

- Es pot personalitzar País/Regió així com el pes de cadascun en la cartera.

- Es pot personalitzar l'Estil d'Inversió així com el pes d’aquest en la cartera.

- Es pot personalitzar i per tant seleccionar Inversions alternatives , com aigua.

- També es pot orientar la cartera cap a una Inversió Socialment Responsable (dins de l'Estil d'Inversió).

En definitiva, el client pot personalitzar al 100% la seva cartera i en el cas que l'opció que volgués el client no estigués habilitada, sempre es pot contactar amb el nostre centre de suport, i consideraríem el producte sol·licitat pel client, sempre que compleixi els criteris de solvència exigits per inbestMe. Veure més sobre la metodologia dels plans de carteres inbestMe Advanced aquí.

A inbestMe hem dissenyat tres plans d'inversió diferents, amb l’objectiu d’adaptar-nos a les diferents necessitats, situacions dels nostres clients i al seu perfil inversor. Cada pla té els seus avantatges, no hi ha cap millor ni pitjor sinó que segons les circumstàncies personals i/o estils d’inversió, cada client pot trobar un pla més en concordança amb els seus desitjos.

Les característiques que comparteixen tots ells:

Diversificació: les nostres carteres tenen una molt alta diversificació. Típicament estaran constituïdes per 10 ETFs (fons indexats cotitzats) i per Fons d'Inversió Indexats. Els ETFs poden ser de renta variable i de renta fixa. També segons el perfil una cartera podrà tenir altres classes d’actius complementaris.

Indexació: utilitzem ETFs o fons indexats cotitzats pels múltiples avantatges que aquests ens aporten (baixos costos, flexibilitat, disponibilitat i liquiditat). Un ETF garanteix l'obtenció del rendiment de l'índex  al qual segueix, menys els seus ínfims costos (0.10% a 0.35% típicament) o error de tracking. S’acostuma a definir als ETFs com part de la gestió passiva. És a dir, no intenta batre el mercat sinó simplement seguir-lo en contraposició a la gestió activa (la que fan els fons d'inversió gestionats).

Distribució òptima d’actius: per a cada perfil de risc (11 perfils, del 0 al 10) els nostres experts elaboren una cartera optimitzant el ràtio rendibilitat i risc.

Monitorització: les carteres i la gestió estan totalment delegats a inbestMe. Periòdicament, i en funció del pla, es reajusten les carteres per a que sempre estiguin optimitzades després dels moviments inevitables del mercat.

El client ha d’escollir tant el perfil de risc com el pla d'inversió que millor s’adapti a les seves circumstàncies i que especialment complexi dos requisits:

- Que es senti còmode amb els riscs de mercat associats a la cartera

- Que la rendibilitat mitjana esperable a llarg termini estigui en línia amb les seves expectatives i prioritats

La millor forma de visualitzar aquests aspectes és a partir de conèixer el teu perfil d'inversor o simular la teva rendibilitat.

Si vols profunditzar més en els aspectes tècnics de les nostres estratègies d'inversió pots consultar la nostra metodologia.

A inbestMe apliquem les noves tendències a les finances del comportament. Està demostrat que el principal enemic de l'inversor és el seu propi comportament, habitualment irracional o incoherent, a l’hora de decidir des de les emocions allunyant-se de l’objectivitat. Les emocions són les que impedeixen mantenir-se tranquil en diferents circumstàncies dels mercats:

Deixar-se emportar per l'eufòria en situacions de mercat favorables i no deprimir-se o espantar-se en situacions de mercat adverses, són algunes de les reaccions més habituals. Una forma de ser millor inversor és evitar col·locar les emocions al centre del comportament quan prenem decisions d'inversió.
Una manera d’ajudar a l'inversor a superar les seves emocions és convidar-lo a pensar en diferents trams o objectius pel seu patrimoni, ajustats a diferents necessitats vitals. És a dir, a part de pensar en la distribució d’actius, és convenient pensar en la/les estratègies de distribució per aquests. Per exemple, és més fàcil pensar en objectius extrems com crear un compte de seguretat, que ens ajudarà a superar imprevistos o un compte per acumular capital a llarg termini, que possiblement no necessitarem fins a la jubilació. Ambdós comptes  han de ser gestionats amb diferents estratègies d'inversió, horitzons i perfil de risc. Per exemple, ens serà més fàcil mantenir el nostre pla d'inversió encara que la nostra cartera destinada a acumular patrimoni a llarg termini (que raonablement pot tenir un perfil més agressiu) pot caure fortament en una situació de mercats adversa, si sabem que tenim un compte de seguretat estable.

És per aquest motiu que a inbestMe hem creat la possibilitat d’obrir múltiples comptes amb diferents objectius d'inversió (seguretat, compra important, acumulació de capital o jubilació). El client, un cop s’hagi registrat i creat el seu primer compte amb els seus objectius, podrà després obrir-ne d’altres, amb objectius diferents amb perfils de compte finals diferents i que inclús pot gestionar-se amb plans de carteres diferents (Strategic, Go, Dynamic, Advanced).

Hem creat diversos “Packs inbestMe” perquè puguis personalitzar encara més la teva cartera en el marc d’un pla de carteres inbestMe Advanced.

Conceptualment un pack inbestMe és una dimensió de personalització addicional en els aspectes següents:

- País / Regió: podràs afegir un país o regió, així com assignar-li el pes que vulguis.
- Estil d'inversió: podràs personalitzar el teu estil, sigui valor, dividend, creixement o inversió socialment responsable.
- Inversions Alternatives: podràs afegir més classes d’actiu o incrementar el seu pes (Or, matèries primeres, petroli, aigua real estate).

Aquest procés de personalització es fa suportat per un model en el qual controlem que et mantens dins del teu rang de risc. Durant el procés et facilitem una indicació de com variaran les teves expectatives de rendibilitat (a llarg termini).
La nostra oferta de temes en els packs inbestMe és ja molt àmplia. En el cas de desitjar alguna personalització addicional no dubtis en contactar el nostre customer service.

El pack inbestMe país o regió està pensat perquè un inversor pugui variar o personalitzar el seu pes geogràfic.

Per exemple les nostres carteres EUR tenen limitada la seva exposició internacional a un percentatge òptim dins dels nostres models de diversificació i exposició a divisa. Però un inversor pot decidir augmentar la seva exposició als EUA per exemple, baixant el d’Europa o reequilibrant els pesos d’aquestes dues regions.

Un altre exemple: un client tot i creure en l’exposició i diversificació internacional, vol assegurar que té un determinat pes al seu país o zona geogràfica.

Mitjançant el pack inbestMe país o regió, podrà personalitzar aquest aspecte, però amb el suport del model que hem dissenyat perquè en tot moment el client es mantingui dins del seu perfil de risc.

En escollir aquest pack, l’inversor podrà visualitzar les diferents opcions de personalització regional o de país.

Al Pack Inbestme estil d’inversió incorporem els següents estils:

- Inversió en valor

- Inversió en dividend

- Inversió en creixement

- Inversió socialment responsable

A través del pack inbestMe estil d'inversió l'inversor podrà personalitzar aquest aspecte i adaptar la seva cartera al seu estil d'inversor però amb el suport del model que hem dissenyat perquè en  tot moment el client es mantingui dins del seu perfil de risc. 

En el pack inbestMe d'inversions alternatives, afegim la possibilitat que el client pugui incrementar o afegir diversificació en la seva cartera en els següents camps:

- Aigua
- Primeres Matèries, com ara el petroli
- Real Estate
- Or

Mitjançant el pack inbestMe Inversions Alternatives, l’inversor podrà afegir una diversificació addicional, però sempre amb el suport del model que hem dissenyat perquè en tot moment, el client es mantingui dins del seu perfil de risc. En tots els packs, el client a més de seleccionar quina opció vol afegir en cartera, també ha de seleccionar quin pes vol d’aquest actiu en cartera: el sistema que proporcionem al client controlarà que aquests canvis tinguin uns criteris de diversificació mínims raonables.

Ús de les Cookies

A les nostres webs utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva accessibilitat, personalitzar i analitzar la teva navegació, i mostrar-te publicitat, inclosos anuncis basats en els teus interessos. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu ús. Més info.