Avis legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR WEB

DENOMINACIÓ SOCIAL: INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORES, S.A. CIF: A-66929613

TELÈFON: 931 575 633

E-MAIL: customerservice@inbestme.com

NOM DEL DOMINI: www.inbestme.com

 

2. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen.
Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada al moment en què es produeix l’accés.


INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts.
Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.


Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta Web.
Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les.


INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. es reserva el dret a modificar o suprimir a qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de INBESTME EUROPEAGENCIA DE VALORS, S.A. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.


Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.


Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S.A. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, INBESTMEEUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.


Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se al correu electrònic customerservice@inbestme.com.

 

4. ACCÉS A LA WEB

La web d'inbestMe pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb els bons costums i l’ordre públic.


L’USUARI s’obliga i compromet a:

 • No utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i uns altres que es trobin a la Web.
 • No introduir programes, virus, macroinstrucciones, miniaplicaciones o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S.A. o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Així mateix, INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o als serveis a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

 

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control de INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a.
 • Una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc web.
 • Els danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.
 • De l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica si escau.

Així mateix, INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o per la impossibilitat d’accedir.

INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORS, S. a. tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio Web INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORES, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la LOPD, le informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse al correo electrónico customerservice@inbestme.com

 

8. PUBLICIDAD

Conforme a lo regulado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) la política respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que el USUARIO haya solicitado recibir. Si no desea recibir estos mensajes por correo electrónico, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico customerservice@inbestme.com

 

9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española vigente. Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio Web de INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORES, S.A., serán competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona, España.

 

Ús de les Cookies

A les nostres webs utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva accessibilitat, personalitzar i analitzar la teva navegació, i mostrar-te publicitat, inclosos anuncis basats en els teus interessos. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu ús. Més info.