El risc, poca gent supera les lleis del mercat

Mirant un gràfic de llarg plaç , qualsevol inversor pot plantejar-se assumir el màxim risc , si el retorn previst és el més alt. Això , només seria veritat , si l’inversor és totalment immune a les regles de mercat i és capaç de controlar les seves emocions .

Les eines que posem a disposició dels potencials inversors estan orientades a facilitar que aquests mateixos , percebin la dimensió del risc. El gràfic del pla que es deriva del seu perfil de risc , quan clica a detalls , intenta mostrar que el retorn esperat està en un rang de probabilitats , i aquest és més ampli quant més alt sigui el perfil de risc escollit . La línia , en el centre , ressaltada amb punts vermells,  tan sols indica la mitjana esperada ; o sigui , la línia més probable en la que s’hauria de moure en el mitjà/llarg plaç el seu retorn . Però , aquesta línia és imaginària , i de fet , els retorns reals es mouran per sobre o per sota, amb tota seguretat , ja que no existeix un retorn regular assegurat per aquest tipus de carteres . L’ inversor , no pot oblidar , que en la part baixa , existeix una franja vermella que serveix per mostrar que sempre existeix un risc de caiguda , i que aquest és més acusat en el moment de començar a invertir .

En el llarg plaç , el mercat tira cap a la seva tendència natural alcista i als seus retorns mitjos esperats , i en aquest horitzó temporalment llarg , l’inversor pacient , juga amb les cartes marcades .

Plan para un perfil 6
Pantalla plan 6

La part vermella del gràfic ens indica que quant invertim , des del primer moment , estem exposats al risc del mercat . El risc de caiguda és alt en períodes curts( superant el 20% ) , reduint-se al llarg plaç ; i tendeix a igualar-se per tots els perfils, disminuint fins rangs molt més moderats , per sobre del 10% . Convé que l’inversor pugi o baixi el perfil amb l’eina , per veure com evolucionen aquests gràfics .

Poden observar una altra dimensió d’aquest risc , clicant a la part del històric , on es pot apreciar quina hagués estat l’evolució real en els últims 10 anys . Veuran , com els gràfics exageren les seves corbes a mesura que s’augmenta el perfil.

Perfil 10
Perfil 4
Perfil 7
Perfil 1

El risc de no resistir les lleis del mercat

L’històric inclou els anys 2008-09 , un període de fortes caigudes . Es pot observar clarament com les caigudes que es produeixen , s’amplien amb el nivell de risc . La nostra gestió dinàmica està orientada a matisar aquestes caigudes , però tot i així , les carteres segueixen tenint una alta correlació amb el que succeeix al mercat . Existeixen dues realitats clares ; els perfils alts obtenen més rendibilitat final i el risc de caiguda s’iguala per tots els perfils , però tan sols en el llarg plaç .
Abans de llançar-se a assumir majors riscos , l’inversor ha de recordar que poca gent pot superar la por quant els mercats cauen . De fet , existeixen estadístiques que posen en relleu , que el petit inversor , perd sistemàticament per vendre en el pitjor moment quant sentim que els nostres estalvis estan en perill .

Com invertir i el risc

En general , els inversors tendeixen a sobrevalorar la seva tolerància al risc . L’inversor ha d’escollir un risc que el protegeixi d’ell mateix , aquell on la potencial caiguda inherent , estigui en un rang que l’impedeixi vendre ; ja que aquestes caigudes potencials es produiran en tota seguretat , i es percebran com que esdevenen en el pitjor moment .

Apostar pel perfil més alt , maximitzaria els retorns , sempre i quant no ens deixéssim portar per les emocions , però aquestes, formen part de la nostra naturalesa humana . Per tant , és convenient ponderar si estarem disposats a suportar emocionalment les caigudes potencials , inevitablement més altes , dels portafolis més agressius .

No oblidem que un gràfic de llarg plaç , tan sols és això , una imatge teòrica en aquell període llarg de les nostres vides , però l’altra realitat , és que hem de saber superar cada dia la nostra eufòria i temors . Per aquest motiu , és convenient no invertir els estalvis que puguem necessitar en el curt plaç .

Balanç dels mercats al 2018

2018 ha estat, sense cap mena de dubte, el més difícil dels 10 anys posteriors a la gran crisi financera del 2008. Mirant el percentatge de classes d’actius que van acabar l’any en negatiu, probablement ha sigut un dels pitjors anys de la història. Hi ha hagut molt pocs actius on protegir-se ja que la

Rendibilitat carteres: altres factors

Hi ha d’altres factors a tenir en compte a banda de la rendabilitat

La TPCDE (+51% acum. + 9% en el any) a 31/12/2015

Construeix tu mateix, una sencilla cartera d’ETFs

Els comentaris estan tancats.