Equilibrar les classes d’actius segons el seu risc

En els últims anys han sortit estratègies alternatives o complementàries al Portafoli Modern.

En determinats moments -l’última crisi financera del 2008-2009 és un bon exemple- la diversificació que aporten les diferents classes d’actius es distorsiona, i totes les classes d’actius es mouen en la mateixa direcció perdent-se el concepte fonamental del Portafoli Modern, la reducció del risc. Això es deu al fet que la renda variable aporta el 85% de la volatilitat i aquesta s’exacerba en determinats períodes.

El concepte de Risk Parity sorgeix com una de les alternatives davant d’aquestes situacions: es tracta de solucionar la descompensació d’aquest risc, buscant una contribució més equilibrada al risc per a cada tipus d’actiu. Això s’aconsegueix reduint l’exposició a la renda variable en favor d’un increment del pes de la renda fixa.

En el concepte pur del RP, per evitar la reducció del retorn esperat, això es compensa apalancant el portafoli, reduint només parcialment el pes de la renda variable, mentre es palanquegen les posicions de renda fixa de forma significativa, obtenint un portafoli en termes de risc, molt millor diversificat.

Podem veure això comparant els dos gràfics il·lustratius.

Hi ha estudis dels defensors del RP que demostren que en les dues últimes dècades aquesta estratègia hauria augmentat la rendibilitat anual en un 2%. Però sobretot el més interessant és que redueix la volatilitat en un 2,5% doblant la ràtio de sharpe (que passa de 0,4-0,8).

Com invertir

En les nostres carteres diversificades apliquem algun dels conceptes alternatius i complementaris al portafoli modern.
Hi ha sistemes que permeten reduir el risc quan es produeixen determinades circumstàncies que fan aconsellable sortir de determinats actius que estan en fase de correcció.
Apliquem una gestió activa a les nostres carteres, que permet incorporar actius d’oportunitat segons la situació del mercat, o canvis dinàmics en les classes d’actius en moments especials d’alta volatilitat, que ens permeten reduir les possibilitats de caiguda no desitjades i que, en el llarg termini , produeixen una rendibilitat addicional, posant les probabilitats d’èxit del nostre costat.

Canvia el teu futur amb una simple decisió

Com convertir 1.250 € en gairebé 40.000 €

Ja tenim la moguda de l’estiu. Comunicat inbestMe.

Aquest 2017 ja tenim la moguda de l’estiu. Després de setmanes d’una calma absoluta als mercats, la setmana passada ens vam despertar amb un increment en la tensió dialèctica entre Corea del Nord i EUA fins al punt de provocar en pocs dies unes retallades en borsa que feia temps que no vèiem. Què està

Les múltiples cares de la rendibilitat II

Sembla una broma, però la rendibilitat d’una cartera pot tenir múltiples cares.   En realitat no és que hi hagin múltiples cares, sinó fórmules més o menys convenients segons la situació. Comencem pel més senzill. Càlcul simple de la rendibilitat Quan en un compte d’inversió no hi ha noves aportacions ni retirades de diners, el

Els comentaris estan tancats.