2018 ha estat, sense cap mena de dubte, el més difícil dels 10 anys posteriors a la gran crisi financera del 2008. Mirant el percentatge de classes d’actius que van acabar l’any en negatiu, probablement ha sigut un dels pitjors anys de la història. Hi ha hagut molt pocs actius on protegir-se ja que la majoria de classes d’actius s’ha mogut a la baixa de manera coordinada. Rendibilitat dels principals ETF que componen les carteres inbestMe Strategic 2018, un any molt complicat La primera onada de debilitat als mercats es va produir al febrer, quan un important augment de la volatilitat va provocar que alguns fons apostessin per disminuir l’exposició als mercats i van produir una venda generalitzada del mercat de renda variable. Però els preus de les accions (si considerem l’S&P 500) va aconseguir no trencar la tendència alcista a llarg termini i es va recuperar per assolir un nou…

Què és un Robo Advisor? Un Robo Advisor és una plataforma digital de gestió automatitzada de carteres d'inversió. L'origen de la paraula ve de combinar les paraules angleses robo (robot) i advisor (assessor), és a dir, assessor robotitzat o automatitzat. A Espanya també són coneguts com a gestors automatitzats d'inversió. Aquesta nova alternativa per als
LLEGIR MÉS