Encara que creiem que el calendari no ha de condicionar les nostres inversions ens han programat per a fer un balanç anual. L’any 2018 passarà a la història pel fet que gairebé totes les classes d’actiu, tant la renda variable com la renda fixa i, fins i tot, la majoria de les matèries primeres, han tingut rendiments negatius durant l’any. Aquest fet no es produïa des de fa gairebé 25 anys. Rendibilitats de les diferents classes d’actiu mesures pels ETFs que els repliquen. Font: JustETF De totes les classes d’actius que utilitzem en les nostres carteres inbestMe Strategic només l’or ens ha aportat una mica de rendibilitat a l’any (+1.7%). – Tota la renda variable (en vermell en el gràfic) en totes les regions del món ha estat en rendibilitats negatives entorn del 10% o fins i tot pitjor. – Tenir certa exposició a renda variable amb empreses d’alt dividend europees ens ha…

Què és un Robo Advisor? Un Robo Advisor és una plataforma digital de gestió automatitzada de carteres d'inversió. L'origen de la paraula ve de combinar les paraules angleses robo (robot) i advisor (assessor), és a dir, assessor robotitzat o automatitzat. A Espanya també són coneguts com a gestors automatitzats d'inversió. Aquesta nova alternativa per als
LLEGIR MÉS