Les comissions redueixen el potencial retorn d’una cartera

Una cartera diversificada , per un perfil de risc mitjà i en el entorn actual , té unes expectatives de rendiment d’un 6% anual ( de mitjana ) , i per tant les comissions o despeses implícites o explícites impactaran significativament en el seu rendiment net final .

El mateix efecte “màgic” que té l’interès compost en els nostres retorns al llarg del temps , multiplicant exponencialment la nostra rendibilitat , es converteix en perversament negatiu per les despeses que suporta la nostra cartera , també multiplicant exponencialment la seva erosió .

I el pitjor de tot es que la majoria dels inversors no son conscients de quines són les despeses que suporten , ja que sovint aquestes no són explícites , és a dir , no som conscients de que hi són i afecten directament . El cas més evident és la comissió de gestió d’un fons d’inversió : la comissió que aquest ens cobra es descompta directament del valor liquidat i l’inversor no és conscient que pot estar pagant un 2% de comissió ( fixe o independent del rendiment obtingut ) .

Veiem això amb un senzill exemple : si un inversor posa en un fons 10.000 € i aquest li produeix un retorn anual de un 10% brut , al final de 20 anys i amb una comissió de gestió del 2% , acumularia una quantitat neta de 46.609 € , però si aquesta comissió fora del 0,50% acumularia una quantitat significativament superior , 61.416 € , o sigui la gens menyspreable xifra adicional de quasi 15.000 €.

Conèixer i mantenir sota control les despeses que suporten les nostres carteres és per tan molt important i forma part de la piràmide de prioritats d’un inversor .

Quin sol ser el menú de despeses .

El menú de despeses que suporta una cartera , sovint es serveix en diferents plats o formats . Amb la intenció de repassar-los , els classificarem en tres grups :

1-Despeses implícites

2-Despeses explícites

3-Altres despeses

1-DESPESES IMPLÍCITES

Despeses de Gestió

Fons d’inversió : 0,5% -2,5%

És un dels vehicles més utilitzats per els inversors individuals i per les entitats bancàries i gestors de patrimonis . Una de les raons , és , que a banda de ser un vehicle ben acceptat en general , també permet a qui el comercialitza , incloure substancioses comissions , quasi, sense que l’inversor final se’n adoni . La pràctica habitual és derivar la conversa en el bon comportament passat , intentant obviar els seus costos .

Aquests poden venir en forma de comissió de gestió , d’èxit , d’entrada o subscripció , de reemborsament , de dipòsit , de custòdia , o despeses corrents ( auditoria , assessoria , etc..) . Per sort , ara , tots s’obliguen a reportar el seu TER ( Total Expense Ratio ) , o sigui el % de cost total sobre el patrimoni del fons , el que ens dona una visió més clara del cost total que suportem com a inversors . En cas d’optar per un fons d’inversió , recomanaríem que l’inversor dediqués més temps a comparar aquest cost a suportar en el futur entre els fons similars que estigués considerant ; i no destinés temps a les rendibilitats passades dels mateixos , que molt poc ens diuen de les rendibilitats futures . La mitjana del TER dels fons d’inversió es situaria més o menys en el 2% , sent més baixos els de renda fixe o els monetaris . És pràctica habitual que el nostre banc no sigui gaire explícit amb el tema de comissions : molts inversors creuen que el seu banc no cobra res per “col·locar” el seus diners en un fons . És pràctica habitual que el banc que comercialitza el fons es quedi amb el 50% de la comissió de gestió .

A Inbestme no utilitzem mai fons d’inversió , precisament per els seus alts costos i el seu poc èxit en replicar els rendiments dels seus índexs de referència .

ETFs : 0,05%-0,5%

Al igual que els fons d’inversió , els ETFs incorporen una comissió de gestió per la que no es rep un càrrec explícit. La gran diferència és , que al tenir una gestió passiva ( la majoria ) , incórren en costos molt menors . El cost típic mitjà , es situa al entorn del 0,25% .

Inbestme utilitza solament ETFs en les seves carteres diversificades per crear portafolis eficients i dinàmics i de baix cost . Acostumem a utilitzar els ETFs que repliquen índexs , que son els més econòmics . No utilitzem normalment ETFs complexes que incorporen més gestió i també més cost .

Poden existir altres costos implícits o encoberts entre els diferents actors que intervenen en la gestió de una cartera : des de markups per transacció , markups entre broker i assessors , etc. És convenient identificar-los tots per quantificar els costos totals que suportem .

2-GASTOS EXPLÍCITS :

Comissió per assessoria : 0,75%-1,50%

Si contractes un assessor financer o gestor de carteres particular , aquest és el rang de comissió que pots esperar , incloent serveis , tals com assessoria financera personal , planificació financera i gestió de cartera . El % es calcula sobre els actius gestionats . Sovint , s’estableix una part variable en funció del rendiment obtingut . Els assessors o hedge funds amb molt renom , acostumen a cobrar un 2% fix i un 20% variable . Un assessor de carteres pot arribar a requerir us mínims capitals d’inversió , que poden oscil·lar entre els 500.000 € a 1.000.000 €. És important identificar si el assessor cobra addicionalment algun “rebate” ( participació en la comissió ) de la gestora de fons , per poder avaluar el cost total i poder ponderar millor el rati cost/valor de la seva gestió .

Inbestme carrega un 0,5% + un 5% variable sobre el rendiment , tot i que limitat el total a un 0,99% ( el total oscil.la de mitjana al entorn del 0,75% ). Inbestme no inclou en els seus serveis assessoria financera personal ni planificació financera . Inbestme no cobra ningun “rebate” de ninguna gestora de fons ni d’ ETFs . En aquesta xifra , Inbestme absorbeix en les seves carteres diversificades , els costos de transacció que són nuls pel client . També oferim diversa informació gratuïta perquè el client construeixi les seves carteres gratuïtament .

Costos per transacció : 0,10%-0,5%

Aquesta és la comissió sigui fixa o variable que ens cobrarà el banc o el broker per comprar i/o vendre . Aquí existeix molta variabilitat en quant a costos : els bancs solen tenir comissions molt elevades ( que és convenient negociar ) i que pot transformar en prohibitiva la transacció .Existeixen cada vegada més alternatives de brokers online amb costos molt competitius . Recomanem llegir anualment l’informe de Barrons . Aquí pots veure el de l’any 2015 .

Precisament Inbestme utilitza com a plataforma Interactive Brokers ( IB ). Que ha estat nominada moltes vegades com la millor plataforma . Destaca no solament per tenir , amb diferència , els costos més competitius , sinó que també per les garanties que ofereix com a custodi , i per la seva tecnologia d’ avantguarda. En les nostres carteres diversificades, el client no suporta ningun cost de transacció , ja que queda inclosa en la nostra comissió de gestió . En les nostres carteres personalitzades , aquestes són suportades pel client , beneficiant-se de la competitivitat de IB ( veure aquí comissions en detall ) .

Comissions de custodia : 0,5%-1%

Molt sovint els bancs cobren addicionalment una comissió per custodiar els valors del client. Aquests acostumen a ser prohibitius , generalment en la majoria dels bancs comercials , i va en funció del número d’actius , oscil·lant entre el 0,5%-1% , tot i que és molt variable .

Inbestme (IB) no cobra ningun cost de custodia adicional .

3-Altres despeses

Comissions per transferència : fixes 20€-35€ o 0,10%-0,20%

Cada vegada són més els bancs , que repercuteixen comissions als seus clients per qualsevol motiu . Molt sovint , cobren per transferir diners a altre banc . Inclús , a vegades , cobren per transferir diner cap al seu compte especialment quan s’ingressa un xec . Convé comprovar i intentar negociar l’eliminació de les mateixes .

Inbestme (IB )no cobra res per ingressar diner . Tampoc per retirar-ne. (Una vegada al mes ).

Altres:

Basant-nos en la nostra experiència , hem vist diverses formes d’extreure diners als clients . Entre elles , per liquidació de dividends , per falta d’activitat del compte ( a IB hi ha un mínim de 60$ l’any ), per comprar /vendre un fons d’inversió , per rectificar una ordre cursada ; per tant , és impossible llistar-les totes .

Si anem afegint tots els costos , i ens descuidem de calcular meticulosament aquest concepte tant important , podem arribar a suportar en la nostra cartera de l’entorn al 2% -4% per any . Això pot representar el 50% dels nostres rendiments bruts ! La nostra recomanació , en aquest sentit , és estar molt vigilant i obligar al servei financer que vulguem contractar, que expliciti clarament les comissions directes i indirectes que suportarem amb la seva gestió i comercialització . Costos tan elevats durant un llarg temps , poden significar una diferència brutal : la diferència pot significar retirar-se còmodament o simplement , sobreviure.

Desafortunadament , en molts serveis financers tradicionals , encara existeix la cultura orientada a preocupar-se del seu propi èxit , abans que la cultura orientada als seus propis clients , cobrant alts costos ( sovint fixes ) i a no ser transparent en les despeses realment repercutides , ocultant els costos implícits.

Afortunadament , estant sorgint en el món , múltiples nous serveis , a on Inbestme s’ha posicionat , i a on les prioritats estan totalment orientades al client , i es prima la transparència .

Si vols crear , en poc temps , una cartera senzilla , però molt eficient , t’ajudem gratuïtament a crear la teva primera cartera de ETFs ( la TPCDE).

Si prefereixes que ho fem per tu , trobaràs en Inbestme , baixos costos , eficiència , dinamisme i transparència . En les nostres carteres diversificades , solament cobrem un fix del 0,5%. Com estem totalment compromesos en maximitzar el retorn dels nostres clients , vinculem l’altra part de les nostres comissions al teu èxit , retenint un altre 5% de la rendibilitat obtinguda ( ex. 5% sobre el 6% rendibilitat obtinguda = 0,3% més ) , però sempre limitant el total , al 0,99% ( inclosos els costos de transacció ) . Per això Inbestme selecciona , combina i gestiona dinàmicament carteres de ETFs passius , que amb total transparència, declarem , tenen uns costos implícits (que cobra el gestor del ETF ) que acostumen a estar sobre el 0,15% de mitjana , per ETFs de origen americà , o 0,25% per els europeus .

Uns costos menors implica més rendibilitat neta pels nostres clients .

Disclaimer: Les despeses i comissions esmentats en cada apartat, quan s’han explicitat són només rangs orientatius i han estat estimats per inbestme d’acord amb l’experiència acumulada. Poden no correspondre exactament amb la realitat i poden a més variar per país o regió. Les despeses i comissions de inbestme esmentats si es corresponen amb els que suporten realment els seus clients un cop signat l’Acord de Client.

Invertir en borsa a llarg termini: els 6 millors consells

Una forma intel·ligent de poder assegurar-se un futur millor és invertir en borsa a llarg termini. No obstant això, no creguis que amb qualsevol inversió a llarg termini tens l’èxit garantit i és per això que et trobes llegint això.

Keep calm i segueix al teu pla, edició Coronavirus

Durant els últims dies, un augment en els casos de Coronavirus (COVID-19) a tot el món ha portat als mercats globals a corregir davant l’expectativa que una major propagació de la malaltia (arribant fins i tot a considerar-se pandèmia) podria danyar el creixement futur mundial.

Rendibilitats i comentari de mercat al tancament de setembre 2022

Aquest 2022 està sent el pitjor any de les últimes dècades per a les carteres basades en la diversificació d’actius. En el passat hem passat per pèrdues en els índexs borsaris molt més profundes que les actuals, però poques vegades en la història hem passat per aquest tipus de moviments correlacionats en els quals els

Els comentaris estan tancats.