La gestió passiva es una molt bona estrategia de inversió

Abans d’entrar en matèria, val la pena definir el que s’acostuma a entendre per gestió activa versus gestió passiva.
Gestió activa: és la que intenta a través de la selecció dels actius, optimitzar els rendiments respecte a un índex o un “benchmark”. És el que intenta fer un gestor d’un fons d’inversió.

Gestió passiva: es la gestió a través d’instruments passius com ara ETF o fons d’inversió indexar. És aquella, que es focalitza en optimitzar la selecció de la classe d’actius, per optimitzar el rendiment d’una cartera, en funció del perfil de risc de l’inversor.

Per a un inversor privat, amb poc temps, pot ser poc recomanable apostar per una gestió activa, seleccionant accions i tenir la paciència perquè la tesi inversora es compleixi. La majoria d’inversors privats no tenen la suficient paciència i acostumen a cometre el pitjor dels pecats, comprar car, quan una acció es posa de moda i vendre barat, en una correcció de mercat o després d’una presentació de resultats per sota del que s’esperava. L’aposta per la gestió activa a través de fons d’inversió gestionats, és en general poc eficient: s’ha demostrat que el 90% dels fons d’inversió no aconsegueixen aportar valor addicional respecte al seu benchmark sinó al contrari. Per conseqüència, vehicles “passius” com els ETFs que garanteixen un retorn consistent respecte a un índex, són una gran estratègia d’inversió davant de la gestió activa.

photo-1428954376791-d9ae785dfb2d

La gestió passiva no és realment tan passiva

Tot i així la gestió passiva perquè sigui òptima requereix d’una selecció i distribució de les diferents classes d’actius. Aquest procés s’ha de fer en funció del perfil de l’inversor. Un cop l’inversor té clara quina és la seva tolerància al risc pot, de forma relativament fàcil crear la seva primera cartera. Seguint una mínima metodologia podrà crear una cartera eficient de ETFs. I això és possible fer-ho des d’una perspectiva de “gestió passiva”. Per tant la paraula passiva pot donar lloc a una mala interpretació: no vol dir no fer res. La paraula “passiva” es refereix sobretot al tipus d’actius utilitzats (siguin fons indexats o fons indexats cotitzats o ETF). La passivitat no pot ser total,: és imprescindible establir un pla que d’una defecte, inverteixi en diferents classes d’actius en funció del nostre perfil i optimitzar aquesta distribució d’actius.

CHjZumFWoAA720V.jpg-large

Com invertir amb gestió passiva, diferentes opcions

A inbestme, som grans defensors de la gestió passiva, és a dir de la inversió a través de ETFs. Aquesta, permet que un inversor amb poc temps pugui ser reeixit, construint una simple cartera ben diversificada i amb baix cost, que després podràs anar evolucionant cap a carteres més elaborades. A Inbestme podràs trobar els plans d’inversió Inbestme Basic que segueixen aquesta estratègia amb instruments passius però amb una estricta metodologia. D’altra banda amb les nostres carteres Inbestme Dynamic, anem una mica més enllà i apliquem una gestió dinàmica però sempre utilitzant actius passius. El dinamisme ho aconseguim no només amb rebalancejos periódics, sinó que a més combinem una certa adaptació tàctica dels diferents actius a la situació de mercat.

Si encara vols més personalització pots optar per les nostres carteres Inbestme Advanced on podràs escollir i per tant personalitzar encara més el teu estil inversor.

La distribució d’actius en detall a inbestMe

Quins paràmetres considera inbestMe per optimitzar la distribució d’actius? En un article anterior vam veure com un gestor de carteres, tot i utilitzar instruments passius (ETF), està obligat a prendre una decisió de com optimitzar la distribució d’actius d’una cartera. Pot optar per diferents estils de distribució dins de la gestió de carteres amb instruments

Les 4 claus per seleccionar ETFs

Un actiu desconegut que no ha parat de créixer

Diversificació

La diversificació és decisiva , en l’èxit de les nostres inversions

Els comentaris estan tancats.