Eficiència i diversificació a baix cost

ETF és el acrònim de Exchanged Trade Fund . Tècnicament doncs, és un fons que cotitza a borsa com qualsevol altra acció i es pot comprar i vendre, mentre el mercat a on cotitza, estigui operatiu .

Les característiques que han fet populars els ETF , són la possibilitat d’obtenir alta diversificació , instantàniament , i a costos molt més econòmics que un fons gestionat .

Existeixen ETFs que cobreixen múltiples estratègies . Els més populars, són els que segueixen un índex concret , molt útils per tenir exposició en tot el índex , i quasi sempre amb opció a un cost molt baix . El resultat , és que estem comprant TOT l ‘índex , i per tant , implícitament , estem comprant tots els valors que el composen .

CHiwUFbW8AAm3If.jpg-large

John Bogle , el creador de Vanguard, i un dels proveïdors més importants d’ETFs , ha esdevingut un dels màxims defensors d’aquest instrument . En el seu llibre ( el qual recomanem la seva lectura ) , va demostrar que la majoria dels fons d’inversió, històricament , no han estat capaços de superar el mercat que segueixen , i per tant no afegeixen valor al inversor .Independentment que el gestor del fons estigui més o menys encertat , existeix una raó molt important a la afirmació de Bogle , i són els costos elevadíssims associats a la gestió d’un fons d’inversió . No és la única raó , Bogle també en cita d’altres , com la tendència dels fons gestionats a realitzar excessives transaccions , impactant costos i impostos ; i la dimensió i les limitacions legals que fan que els gestors perdin flexibilitat . El resultat , és que poc més del 10% dels fons gestionats, aconsegueixen batre els seus “benchmarks” (índexs ) de referència. En el llarg plaç , si encara existeixen , és insignificant la quantitat de fons que ho aconsegueixen .

Actualment , aquest factor es segueix produint , com podem observar en un informe recent .

Per tant és possible , comprant un ETF per exemple del S&P 500 , obtenir millors resultats que la gran majoria dels gestors de fons d’inversió . Un ETF , aconsegueix retornar fins el 99,95% del rendiment del mercat ; la diferència resultant es deu als seus costos que solen oscil·lar (per aquest índex concret ) , entre el 0.05% i el 0.10%.

Una diferència clau entre els ETFs i els fons d’inversió ( actius i indexats ) , es que els inversors compren i venen les accions dels ETF conjuntament amb altres inversors en un mercat de valors . Com a resultat , l’administrador de un ETF no té que vendre participacions ( fet que podria provocar guanys de capital )per fer front a l ‘amortització per part del inversors. Els accionistes de fons d’inversió amortitzen les accions directament a través del fons . L’administrador del fons ha de vendre valors del fons per cobrir les amortitzacions, el que podria provocar guanys de capital que afectarien a tots els accionistes del fons . En aquest sentit , l’ús del ETF pot ser més eficient fiscalment , com instrument d’inversió .

Per altra banda , els accionistes d’un ETF , poden patir conseqüències fiscals quan venen accions a borsa . Però aquestes conseqüències no afecten a altres accionistes del ETF. Els fons tenen l’avantatge , en algunes jurisdiccions , d’estar exempts de fiscalitat , en cas de traspàs entre diferents fons . També es beneficien d’un tracte fiscal més generós , comparat   amb el que obtindria un inversor que actués directament en el mercat .

Com invertir

En resum , un ETF , és una cistella d’actius que ens permet una exposició específica a una classe d’actius , sigui regió , sector o altres classes d’actius. L’ETF , és una eina que utilitzem de forma prioritària en les nostres carteres diversificades , perquè ens dona una àmplia diversificació , igual que un fons , però amb més avantatges ; molt baixos costos , total liquiditat i transparència i major rendibilitat.

Per tant els ETFs , estan en la base de la nostra estratègia d’inversió , en les nostres carteres diversificades. Combinant diferents ETFs , som capaços de construir carteres eficients , de molt baix cost i adaptar-nos als diferents perfils de risc dels nostres clients .

CHJpv8UW4AArzZN.jpg-large

Combinem òptims portafolis amb ETFs de diferents tipus d’actius i mercats. Seleccionem els ETFs que han demostrat ser més eficients i que normalment coincideixen amb els que tenen costos més reduïts . Estem permanentment evaluant ETFs amb millor eficiència , els quals escollim de forma totalment independent . Evitem ETFs sofisticats ( més cars i que busquen aportar valor addicional ) perquè s’ha demostrat que no ho aconsegueixen .

Combinem ETFs que tenen baixa correlació , seguint les premisses del Portafoli Modern .

Tot i que , nos ens limitem tan sols a això ; la nostra gestió és dinàmica i busca adaptar-se no tan sols al perfil de l’inversor , sinó també a les situacions del mercat, el que ens permet fer inversions oportunistes a les que destinem entre un 10% i un 15% , a la recerca de rendibilitat o cobertura addicional .

També apliquem en situacions excepcionais un model dinàmic, que ens permet protegir les carteres de caigudes dramátiques. Periòdicament , el portafoli es rebalanceja , el que aporta una rendibilitat addicional a la cartera.

Inbestme , és el teu assessor financer digital . T’ajudem a invertir i a que prenguis el control de les teves finances.

Coneix , quin és el teu perfil inversor i inverteix amb nosaltres

Keep calm i segueix al teu pla, edició petroli i coronavirus

Aquests primers dies de març (2020) hem estat testimonis de la caiguda més gran del petroli en tres dècades. L’”or negre” s’enfronta simultàniament a un xoc d’oferta i demanda. Pel costat de la demanda, hi ha la preocupació que la desacceleració econòmica implícita en les polítiques de contenció del coronavirus reduirà la demanda de petroli

Keep calm i segueix al teu pla, edició Coronavirus

Durant els últims dies, un augment en els casos de Coronavirus (COVID-19) a tot el món ha portat als mercats globals a corregir davant l’expectativa que una major propagació de la malaltia (arribant fins i tot a considerar-se pandèmia) podria danyar el creixement futur mundial.

Què és l’interès compost i com funciona?

Què és l’interès compost? L’interès compost consisteix en l’acumulació de rendiments sobre rendiments anteriors. Per això, és el millor amic de l’inversor i permet acumular riquesa a llarg termini. Sovint, es diu que Einstein va definir una vegada l’interès compost com la vuitena meravella del món. És cert que Einstein va dir això? En realitat

Els comentaris estan tancats.