Què és un ETF?

Un ETF (Exchange Trade Fund) és un fons d’inversió que té com a objectiu replicar el rendiment d’un mercat en particular o estratègia subjacent. Els ETFs més populars són aquells basats sobre índexs, però també n’hi ha molts basats en altres classes d’actius, com divises i matèries primeres.

Un ETF és tractat en els mercats regulats com una acció, però té els mateixos beneficis de diversificació i de gestió professional d’un fons, fins i tot per a una quantitat limitada d’inversió. Amb una sola transacció pots, per exemple, dividir el risc entre totes les empreses que componen l’S&P500. Obtenir el mateix nivell de diversificació mitjançant la compra de totes les accions individuals seria extremadament complex i costós. Per aquesta raó, els ETFs també són adequats per cobrir les necessitats dels inversors privats.

Els ETFs permeten replicar el rendiment d’un índex a costos extremadament baixos. De mitjana les despeses de gestió d’un fons d’inversió tradicional estan al voltant de l’1,5% / 2,5%, els d’un ETF al voltant del 0,20% / 0,40%.

Coneguda i ben documentada la incapacitat de l’aproximadament 90% dels fons de gestió activa, que no aconsegueixen vèncer al seu índex de referència; estratègies de replicació de passius d’un mercat a través d’ETFs s’han tornat molt populars en els últims anys. I, en conseqüència, el mercat d’ETFs ha experimentat un creixement exponencial.

Principals diferències entre els Fons i un ETF

Darrere d’un fons d’inversió hi ha un gestor o un equip de gestors que decideixen l’estratègia d’inversió. En canvi, en un ETF, en estar en general, referenciat a un índex, no hi ha darrere una gestió activa: és per tant un instrument eminentment passiu el que fa que els seus costos puguin ser extremadament baixos.

A part dels seus costos, les diferències entre els ETFs i els fons es refereixen principalment, a la forma en què es comercialitzen. Si un inversor vol comprar un ETF la transacció es porta a terme a la borsa, al preu actual del mercat de l’esmentat ETF. Per contra, si vols comprar participacions d’un fons, la transacció es fa amb la NAV i al seu valor de tancament diari.

Per tant, potencialment, un ETF pot ser comprat i venut intradia, alguna cosa impossible de fer amb un fons. La liquiditat de l’ETF està garantida per la presència d’un o més especialistes que es comprometen a oferir preu en funció de l’oferta i la demanda de preus sobre una base contínua i estan subjectes a les obligacions en termes de quantitat mínima i diferencials màxim aplicables.

Sobre un ETF es poden fer altres operacions típiques com qualsevol instrument cotitzat líquid, com ara posar una ordre “stop loss”, “take profit”, vendre al descobert, o apalancar-se.

Com invertir: ETF, terminologia bàsica

NAV = valor dels actius nets subjacents / nombre d’accions en circulació de la ETF. Equival al valor liquidatiu unitari de cada acció.

TER (total expense ràtio) = comissió total anual pagada pels asseguradors de l’ETF sobre la base de la gestió i els costos operatius incorreguts per la societat emissora. S’expressa com un percentatge del valor del fons.

Tracking difference = diferència entre el rendiment de l’ETF i el rendiment de la referència (si el rendiment anual d’un ETF és de 6,5% i la del seu índex de referència és el 8%, el Tracking difference és -1.5%).

Els ETFs són un excel·lent instrument de baix cost per construir eficients carteres diversificades adaptades al perfil de cada usuari.

Les millors apps per digitalitzar documents

Avui en dia és molt més fàcil escanejar i enviar documents. Poden ser objectes, notes en una llibreta o pissarra, i gràcies a diverses apps, i a través d’una fotografia, reconeixen i guarden el text, pujant en els teus documents o en el núvol. Hem preparat un llistat de les millors apps per a realitzar

Perquè el teu banc no t’ofereix ETFs?

Per què el teu banc no t’ofereix ETFs ? Un ETF és un fons d’inversió que cotitza en borsa. En aquest article te n’expliquem el més bàsic. Els ETFs tenen nombrosos avantatges, però estranyament, malgrat ser un producte que creix exponencialment a l’estranger, a Espanya no és molt conegut. Anem a explicar els motius. Els

El concepte de Portafoli Modern

Una cartera amb tota classe d’actius redueix el risc

Els comentaris estan tancats.