Els secrets que és millor conèixer, abans de decidir com invertir els meus estalvis

Abans de començar a invertir és convenient conèixer dues realitats:

1- Els mercats baixaran en algun moment. I en algun moment, pot ser que la caiguda sigui important, i que fins i tot el mercat tardi algun temps a recuperar-se.

2- Ningú pot preveure amb certesa i total consistència les pujades o les baixades. Els mercats poden pujar després d’assolir màxims, però també poden corregir i baixar.

Com invertir els meus estalvis: dos secrets que ens faran invertir més segurs

Tot i que el mercat està ple d’incerteses, hi ha certes realitats que ens faran sentir més segurs a l’hora d’invertir:

3- El mercat té una tendència natural alcista. En el llarg termini, aquesta tendència fa que a partir de 5 anys i sobretot 10-15 anys, les probabilitats de perdre diners es redueixen dràsticament.

4- Invertir de manera regular (“dollar cost averaging”), tenir una disciplina d’estalvi i inversió és una molt bona forma d’invertir. De forma natural, estaràs invertint en diferents moments de mercat, i comprant menys accions quan els mercats estan alts, i més, quan aquests estan baixos.

Com invertir els meus estalvis: com treure més rendiment als meus estalvis i invertir més segur

 

Davant aquestes realitats, a l’hora de decidir com invertir, és convenient tenir en compte que:

5- El millor és fer-se un pla d’inversió d’acord amb el perfil inversor de cadascú, i no deixar-lo, passi el que passi i aplicar tant com sigui possible la regla número 4.

6- Invertir quant més aviat millor, ja que la màgia de l’interès compost i el temps, estaran al nostre favor.

Els nostres serveis i carteres estan dissenyats per adequar-nos a la teva situació personal, i l’ àmplia diversificació i òptima distribució d’actius són una bona alternativa per invertir de forma segura.

L’inversor ha de seleccionar un perfil que l’ajudi a passar per les inevitables pujades i baixades del mercat, i si és pacient, els mercats li recompensaran plenament amb el temps.

El perill de les targetes de crèdit

El deute que mai s'acaba Avui en  dia hi ha molta gent que no té capacitat d'estalvi i li costa arribar a final de mes. Una bona part d'aquesta gent consumeixen productes de crèdit que els comporten quotes a pagar cada primer de mes. Aconseguir cancel·lar aquests deutes podria ser una bona manera de començar

El pressupost. Despeses variables i discrecionals.

La dificultat de fer el pressupost

Caigudes en els mercats: oportunitats per a la teva cartera

Què fer davant caigudes o correccions en els mercats?

Els comentaris estan tancats.