Comprar barat, vendre car

Tot i que les sigles espanten una mica, el CAPE (Cyclically Adjusted Price-To-Earnings) no és més que el PER ajustat cíclicament. Aquest indicador (el més seguit és el de l’S&P500), ens pot ajudar a identificar si els mercats estan cars o barats, almenys d’una manera relativa en funció de la mitjana o mitjana històrica. La mitjana històrica d’aquest valor és de 16 i la mitjana acostuma a estar la majoria del temps entre 15 i 20. Hem representat la mitjana en negre en el gràfic. També hem representat en vermell la mitjana des dels anys 2000, que és una mica més alta i rondant els 25.

CAPE actualizado a inicios de Noviembre 2015

Aquesta mesura és d’interès per l’inversor. Si està entrant en un moment en què el CAPE real està per sobre de la mitjana o mitjanes històriques, sap que està comprant car (en termes relatius). Per contra, si ho fa per sota de la mitjana està comprant barat.

S’ha establert una correlació entre el valor del CAPE i els retorns esperats. Òbviament com més alt, meny retorn esperat.

D’acord amb aquesta mesura el CAPE ha superat de nou el valor de 25. Aquest segueix clarament, un 60% per sobre del valor mitjà de llarg termini. L’inversor ha de saber, que si entra en aquests preus està comprant en un moment relativament car.

El valor que aquí representem, és el del mercat americà i concretament el S&P500 per ser el de més capitalització i el més seguit a nivell internacional. Hi ha altres mercats, on aquest valor està en registres molt més “assequibles” i que poden servir com a alternativa. Aquesta web acostuma a actualitzar aquests valors periòdicament per països i regions.

Fonts i links utilitzats, per al que vulgui aprofundir més sobre el tema:

CAPE un indicador molt útil.

Schiller creador de l’indicador manté un excel amb les dades actualitzades.

Instruccions per fer-se un mateix el càlcul.

Com preveure els retorns a llarg termini

Com construir models d’inversió amb el CAPE.

Com batre el mercat

Costos de gestió baixos són una necessitat per batre el mercat

Tot és negociable… les transferències també

La majoria de serveis són negociables

Com i on invertir 50.000 euros en el 2018

Invertir 50.000 eur el 2018 pot ser una decisió difícil. En l’últim any hem posat de manifest la necessitat  que abans de començar a invertir una important quantitat de capital, com ho són 50.000 euros, cal constituir un compte d’estalvi (o fons de seguretat) o, fins i tot, “invertir en un mateix “. Un cop

Els comentaris estan tancats.